INNLOGGING NØDVENDIG: Artikkelforfatteren fastslår at digitalisering og teknologi kan frigjøre helsepersonell til å behandle pasienter.

Trykk på tasten, statsråd Kjerkol!

Det haster med å effektivisere norsk helsevesen. Nå har Helsepersonellkommisjonen lagt frem en rapport som peker på hvordan vi skal klare det. Det er på tide at Helse-Norge følger etter – og opp til helsestatsråd Ingvild Kjerkol (Ap) og alle andre norske politikere å levere.

Publisert Sist oppdatert
Geir O. Harnes

KOMMISJONSLEDER Gunnar Bovim sier det som det er: «Vi kommer til å måtte være færre ansatte per pasient». For tallene er klare: Skal vi opprettholde dagens nivå må vi ifølge SSB ha 60.000 nye helsearbeidere innen 2040.

Under pandemien opplevde vi at sykepleiere vasket rom, besvarte innkommende telefonsamtaler – og til og med var parkeringsvakter. Dette er sløsing med viktige ressurser.

Svaret er mer digitalisering og teknologi som kan frigjøre helsepersonell til å gjøre det de skal: Behandle pasienter.

TID FOR HANDLING! I 2016 viste Ny Analyse at innsparingspotensialet ved offensiv bruk av velferdsteknologi var på 41 milliarder kroner for helsesektoren. Helsepersonellkommisjonen skriver nå, syv år senere, at gevinstene fra digital teknologi i liten grad er tatt ut. Lite har skjedd, og innsparingspotensialet har bare blitt større. Som kommisjonen selv skriver: Nå er det tid for handling!

Myndighetene skal slippe å lete med lupe etter gode helseinnovasjoner. Like nedenfor Rikshospitalet i Oslo ligger den norske helseklyngen Norway Health Tech, der det finnes masse norsk utviklet teknologi som står klar til bruk i helsevesenet. Slike helseklynger finnes det flere av i Norge.

TREG IMPLEMENTERING. Det finnes roboter som kan desinfisere et sykehusrom automatisk, sensorer som passer på demente, smarte kommunikasjonssystemer mellom helsepersonell og pasient, kunstig intelligens som kan diagnostisere, medisindispensere som forteller deg når du skal ta medisinene.

Dagens systemer for innkjøp er altfor rigide og konservative, og en viktig årsak til spriket mellom visjon og virkelighet for teknologibruk i helse-vesenet

Men implementeringen går tregt. Svært mange av gründerne har gode ideer og produkter, men dunker hodet i veggen i møte med det offentlige helsevesen.

FØLG OPP! En viktig årsak til spriket mellom visjon og virkelighet for teknologibruk i helsevesenet, er innkjøpssystemet. Dagens systemer for innkjøp er alt for rigide og konservative. Helsevesenet leter i for liten grad etter ny teknologi, men ser heller etter å oppdatere den teknologien de allerede sitter på. Dette er synd for helsepersonellet, som ikke får brukt sin spisskompetanse der det gjelder, og for pasienter som møter et stadig mer presset helsevesen.

Kommisjonen peker i riktig retning for hvordan vi bør utforme vårt helsevesen. Nå er det opp til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol – og alle andre norske politikere – å levere.


Interessekonflikt/disclaimer: Geelmuyden Kiese er et nordisk kommunikasjonsbyrå i Oslo, og avdelingen GK HealthHUB jobber med helse, legemiddel og medisinsk teknologi.

Powered by Labrador CMS