Kirsten Jørgensen, politisk leder i Den norske jordmorforening, understreker at det er viktig å tilby kvinner valgmuligheter. Foto: Jordmorforeningen

Vil tilby kvinner celleprøve hos jordmor

Norsk jordmorforening mener man vil nå grupper som ikke ville oppsøkt fastlegen for celleprøve i utgangspunktet. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Dette er ikke en profesjonskamp mellom fastleger og jordmødre, tvert imot. Vi mener at fastleger og jordmødre kan komplimentere hverandre. Vi ønsker det beste for kvinners helse, og da er det viktig å gi kvinner et valg, understreker Kirsten Jørgensen, politisk leder i Den norske jordmorforening.

Foreningen hilser velkomment Høyres landsmøtevedtak tidligere denne måneden, der det ble slått fast at partiet ønsker å utvide jordmødres ansvar for å sikre kvinners helse. Jordmorforeningen ønsker blant annet at celleprøver til screeningprogrammet for livmorhalskreft også skal kunne tas hos jordmor.

Lavterskeltilbud
Jørgensen påpeker at jordmødre kan tilby et lavterskeltilbud til kvinner som vegrer seg for å gå til fastlegen sin, blant annet innvandrerkvinner. Hun viser til et prøveprosjekt gjort på Grorud helsestasjon, der jordmødre tilbød celleprøver til kvinner i forbindelse med svangerskapsomsorg.

– Prosjektet viste at 59 prosent av innvandrerkvinnene aldri hadde tatt celleprøve før. Prosjektet viser man nådde ut til en gruppe kvinner som vanligvis ikke ble fanget opp av screening-systemet. Av 262 kvinner på etterkontroll i forbindelse med svangerskap, gjennomførte de celleprøve på 185 kvinner, sier Jørgensen og fortsetter:

– I tillegg kan man nå en gruppe kvinner som ikke har fastlege der de bor, for eksempel studenter.

Ser til Sverige
Kirsten Jørgensen mener jordmødres kompetanse lenge har blitt brukt for smalt.

– Hvis vi ser til Sverige så blir jordmødrene brukt til langt bredere. Der favner jordmødrenes oppgaver alt innen kvinnehelse fra ungdomshelsetjenesten, til svangerskap, fødsel, barseltid og rådgivning. Norske jordmødre har lengre utdanning enn de svenske, og det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre de samme oppgavene her, sier hun.

Powered by Labrador CMS