AMERIKANSK PROFESSOR: – Norge ligger godt an i Europa, innledet professor Linda H. Aiken. Hun la imidlertid raskt til – at til tross for dette rapporterte for mange norske sykepleiere om ulike typer svikt. Foto: Kjell Arne Bakke

Pekte på norsk svikt tross gode tall

Norsk sykepleie er blant den beste i Europa, men bak de gode tallene skjuler det seg store forskjeller mellom norske sykehus. Dette er hovedfunnet fra en stor internasjonal studie som professor Linda H. Aiken presenterte under Sykepleierkongressen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Under Sykepleierkongressen 25. september i Oslo Spektrum presenterte den kjente amerikanske sykepleieprofessoren Linda H. Aiken resultatene fra en stor EU-støttet studie om sykepleie, helsehjelp og resultater ved sykehus (RN4CAST).

Studien er gjennomført i tolv europeiske land, blant andre i Norge av Kunnskapssenteret, og i Botswana, Kina og Sør-Afrika.

Problemene varierer ved norske sykehus
Spørreundersøkelsen blant et tilfeldig utvalg av sykepleiere ved rundt fem hundre sykehus viser blant annet at kvaliteten på helsevesenet og pasientsikkerheten ut fra flere målte parametere er helt i Europa-toppen, men når man bryter ned de norske tallene, viser det seg at det er store variasjoner og at enkelte har store utfordringer.

– Sykepleiepraksis må endres ved at lederne løfter frem faget og retter fokuset mot pasientsikkerhet og kvalitet, sier 2. nestleder Karen Bjøro i Norsk Sykepleierforbund til Dagens Medisin.

Sammenheng mellom bemanning og pasientdød
– Norge ligger godt an i Europa, innledet professor Aiken.

Hun la imidlertid raskt til – at til tross for dette rapporterte for mange norske sykepleiere om ulike typer svikt. Blant annet viste professoren at det er en klar sammenheng mellom lav sykepleierbemanning, dårlig arbeidsmiljø og pasientdød etter tretti dager.

– Dette har sammenheng med at det er sykepleiere som observerer pasienten og utløser handling. Det krever at vi har nok sykepleiere med god kompetanse og en god kultur for pasientsikkerhet, og det er ikke sitasjonen alle steder, sier Bjøro til Dagens Medisin.

Brukte norske data
Den norske delen av studien baserer seg på en studie i regi av Kunnskapssenteret, der seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne og hennes kolleger analyserte data fra 942 sykepleiere ved norske sykehus.

Dagens Medisin har tidligere omtalt den norske delen av studien i artikkelen «Hver fjerde sykepleier vil slutte». Der gikk det også frem at i landet under ett beskriver 71 prosent av sykepleierne arbeidsmiljøet sitt generelt som bra eller utmerket, men dette varierte fra 37 til 90 prosent blant sykehusene.

Ifølge Aiken viser det seg at jo flere sykepleiere et sykehus har, desto bedre arbeidsmiljø rapporterer de om, men like viktig, desto lavere dødelighet har sykehuset deres.

Stoler ikke på ledelsen
Den amerikanske professoren fortalte også at en stor andel av sykepleierne ikke stoler på ledelsen.

– Sykepleiere i alt for mange sykehus har ikke tillit til at lederne deres vil ta tak i problemer med pasientsikkerhet og kvalitet. Dette er alvorlig, mener Karen Bjøro.

– Hvordan vil du oppsummere resultatene?

– Selv om vi har et godt helsevesen, har vi mange utfordringer, som vi må ta opp med helsemyndighetene, svarer nestleder Bjøro.

Powered by Labrador CMS