ANKER: Stendi tapte da saken ble behandlet i Oslo tingrett. Nå anker selskapet deler av dommen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Omsorgsleverandøren Stendi anker deler av dom

Før jul ga Oslo tingrett 194 saksøkere medhold i søksmålet mot det private omsorgsselskapet Stendi, tidligere Aleris. Selskapet har anket deler av dommen.

Publisert

Ifølge Klassekampen var hovedspørsmålet i saken krav om etterbetaling av feriepenger.

Før saken kom opp for tingretten, inngikk Stendi et forlik med saksøkerne. Der godtar selskapet at saksøkerne var feilklassifisert som oppdragstakere, og at de dermed har krav på etterbetaling.

Saken henger sammen med en avgjørelse i Borgarting lagmannsrett i 2021, der retten slo fast at 22 innleide oppdragstakere i realiteten var arbeidstakere. Som innleide konsulenter hadde de ikke hatt krav på overtidsbetaling, feriepenger og pensjon.

Selskapet ble dømt til å etterbetale 24,1 millioner kroner.

I en delårsrapport opplyser morselskapet til Stendi, svenske Ambea AB, at 158 millioner norske kroner er satt av til krav og advokatkostnader i saken. Klassekampen erfarer at rettssakene vil koste selskapet rundt 200 millioner kroner.

– Når det gjelder dommen fra desember, så er den ennå ikke rettskraftig og vil bli anket. Stendi/Ambea kan ikke kommentere finansielle data ut over det som allerede er offentlig tilgjengelig, skriver kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen i en epost til avisa.

Fagforbundet på sin side er svært fornøyde med dommen:

– Dette er brakseier for våre medlemmer. Vi forventer at Stendi, bransjen for øvrig og NHO tar inn over seg dette og sørger for en opprydding. Vi kan ikke ha lovløse tilstander i norsk arbeidsliv, der grådige arbeidsgivere tjener store penger på å slite ut helsa til vanlige arbeidstakere, sier Fagforbundets leder Mette Nord til forbundets egne nettsider.

Powered by Labrador CMS