En kjernebok om å forstå sykepleie

Vi har benyttet den nye boken som grunnlag for undervisning for bachelor-studenter og i videreutdanning innen palliativ omsorg. Dette er en bok å bli klokere av.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Astrid Rønsen, høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik
Tove K. Vassbø, høgskolelektor ved Høgskolen i Gjøvik
METTE KAROLIUSSEN, førstelektor og tidligere ansatt ved Høgskolen i Telemark, har skrevet viktige bøker tilknyttet faget sykepleie og vært en formidler av faget som har inspirert flere generasjoner. Med boken «Nightingales arv - ny forståelse» (Gyldendal) har hun igjen forfattet en helstøpt bok som kombinerer tradisjon og beskriver utviklingstrekk tilknyttet fag, tjeneste- og samfunnsutvikling på en måte som skaper oversikt og forståelse.
Dette er en bok som egner seg for bachelor-studenter som skal introduseres for faget, i tillegg til å passe for oss som har vært deltakere i mange tiår, opplevd presset i sykepleiepraksis og lett etter løsninger og svar. I boken finner en inspirasjon til å reflektere over disse spørsmålene på ulike nivåer.
INN I KJERNEN. Boken er viktig fordi den går til kjernen av sykepleie som fag og funksjon. Karoliussen evner å omstøpe Nightingales beskrivelser av sykepleie til dagens sykepleiepraksis ved å knytte stoffet til tre forståelsesrammer:
- humanøkologi - en forståelse av sammenheng
- psykonevroimmunologi - en ny forståelse av helse og sykdom
- kommunikologi - nøkler til ny kunnskap i kommunikasjon og samhandling.
Det er imponerende å se hvordan hun begrunner praksis via nyere forståelse og forskning - og samtidig ivaretar og verner om kjernen i det konkrete møtet. Det er her «magien» i all god sykepleiepraksis ligger.
ERFARINGSKUNNSKAP. Det nye er at Karoliussen løfter denne erfaringskunnskapen frem slik at den kan anvendes. Slik sett er hennes bok ikke bare inspirerende. Den er i aller høyeste grad nyttig for å forstå praksis og som en støtte for praksis.
Selv om Karoliussen har skrevet en bok om og for sykepleiere, har den betydning for fagområder ut over sykepleie. Hennes beskrivelse av helsetjeneste- og samfunnsutvikling i vår tid er allmenn - og gjenkjennelig for ulike aktører i feltet.
KLOKSKAP. Fokuset på pasientens tilstand som utgangspunkt for pleien kan fungere som en viktig metafor for andre fagfelt. Forståelsen av begrepene pasient, sykepleier, samhandling og kontekst er overførbare også for andre, selv om sykepleierens særegne funksjon er ivaretatt og løftet frem.
Som høgskolelektorer ved Høgskolen i Gjøvik har vi benyttet Karoliussens nye bok som grunnlag for undervisning for bachelor-studenter og i videreutdanning innen palliativ omsorg. I temaer som sykepleie som fag, kommunikasjon og relasjon, det gode stellet og å bruke seg selv terapeutisk, har dette vært en viktig støtte. Dette er en bok å bli klokere av.
Bokinformasjon:
Forfatter: Mette Karoliussen
1. utgave: 294 sider, Gyldendal Norsk forlag
Pris: 380 kroner
Utgivelsesår: 2011
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 11/2012

Powered by Labrador CMS