UTVALGSLEDER: Helseøkonom Jon Magnussen har ledet arbeidet med utredningen. Foto: Vidar Sandnes
UTVALGSLEDER: Helseøkonom Jon Magnussen har ledet arbeidet med utredningen. Foto: Vidar Sandnes

I dag kommer sykehusutvalgets rapport

Mandag presenterer Jon Magnussen og hans utvalg sine forslag til endringer i styringen av sykehusene.

Publisert Sist oppdatert

Siden starten av fjoråret har et eget utvalg jobbet med å vurdere endringer i styringen av sykehusene.

Mandag 27. mars mottar helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol utredningen.

Den har fått tittelen «Fellesskapets sykehus. Styring, finansiering, samhandling og ledelse» og tar for seg erfaringer med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen.

– Blir bra

Utvalget ledes av helseøkonom Jon Magnussen og fikk i oppgave å foreslå endringer som kan bidra til mer effektiv bruk av ressurser og spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Utvalget har også sett på hvordan man kan sikre mer demokratisk medvirkning i styringen av sykehusene.

– Jeg er trygg på at dette blir bra, sa Magnussen til Dagens Medisin i februar i fjor.

Utvalgets mandat er blant annet å gi en vurdering av erfaringene med dagens styring og organisering av sykehusene og helseforetaksmodellen og foreslå tiltak som kan bidra til effektiv ressursutnyttelse og spesialisthelsetjenester av god og likeverdig kvalitet.

Utvalget skal også vurdere tiltak for å redusere markedstenkningens plass innen styringen av helseforetakene. Utvalget skal også vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg.

En annen del av mandatet er å vurdere tiltak for å redusere mål- og resultatstyringens plass i styringen av helseforetakene, med sikte på å fjerne unødvendig rapportering og detaljstyring.

Dette er utvalgsmedlemmene:

Birgit Abelsen, professor, Alta

Bjørnar Allgot, pensjonist, Oslo

Sissel Viola Alterskjær, sykepleier, Rana

Trude Basso, overlege, Trondheim

Ståle Ørstavik Clementsen, overlege, Oslo

Inger Marit Eira-Åhrén, direktør, Røyrvik

Anne Enger, pensjonist, Moss

Anne Sissel Faugstad, spesialrådgiver, Bergen

Geir Petter Isaksen, pensjonist, Nordre Follo

Janne Johnsen, daglig leder, Stavanger

Kjartan Aarstad Olafsson, fastlege, Kinn

Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør, Lindesnes

Sissel Merete Skoghaug, nestleder forbundsstyre, Hvaler

Kari Sønderland, pensjonist, Oslo

Thor Arne Thorkildsen, ambulansearbeider, Kristiansand

Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum

Powered by Labrador CMS