– Selv om denne studien viser en klar sammenheng mellom CT-undersøkelser for unge mennesker og utvikling av blodkreft, vil nytten av en CT-undersøkelse overstige risikoen, så lenge undersøkelsen er nødvendig, understreker DSA-fagdirektør Eva G. Friberg.
– Selv om denne studien viser en klar sammenheng mellom CT-undersøkelser for unge mennesker og utvikling av blodkreft, vil nytten av en CT-undersøkelse overstige risikoen, så lenge undersøkelsen er nødvendig, understreker DSA-fagdirektør Eva G. Friberg.

Studie: Økt kreftrisiko blant de som har tatt CT-undersøkelser i ung alder

Det er økt risiko for å utvikle kreft dersom man har gjennomgått CT-undersøkelser før man er 22 år gammel, ifølge en multinasjonal studie.

Publisert Sist oppdatert

Ni europeiske land, deriblant Norge, har samarbeidet om studien. Og forskerne har analysert data for nesten en million pasienter, opplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Studien er omtalt på nettsiden til DSA, og den er publisert i Nature Medicine

– Selv om denne studien viser en klar sammenheng mellom CT-undersøkelser for unge mennesker og utvikling av blodkreft, vil nytten av en CT-undersøkelse overstige risikoen, så lenge undersøkelsen er nødvendig, understreker DSA-fagdirektør Eva G. Friberg.

Hun mener studien understøtter viktigheten av å ha stor oppmerksomhet på strålevernarbeid i sykehusene, slik at den medisinske strålebruken er berettiget og kan foregå trygt og forsvarlig.

DSA har bidratt i studien med datainnsamling fra sykehusene og estimering av stråledosen pasientene hadde fått.

De understreker at det generelt er helt trygt å få en CT-undersøkelse ved norske sykehus, og at stråling er et nødvendig verktøy for å diagnostisere. Men det skal kun benyttes når det er grunnlag for det, understreker de.

– Det er viktig at pasienter ikke skremmes fra å gjennomføre nødvendige undersøkelser. Samtidig er det viktig å være restriktiv med å henvise til undersøkelser som ikke er nødvendige. Fastleger og andre som henviser til bildeundersøkelser, oppfordres til å sette seg inn i informasjonsmateriellet DSA har utarbeidet i samarbeid med de andre europeiske strålevernmyndighetene, sier Friberg.

Powered by Labrador CMS