IDEELL PRIORITERING? – De ideelle aktørene spiller en stor rolle i velferdssamfunnet, men har partileder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vilje til å utøve mer politisk styring slik at mangfoldet ikke forsvinner? undrer artikkelforfatteren.
IDEELL PRIORITERING? – De ideelle aktørene spiller en stor rolle i velferdssamfunnet, men har partileder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vilje til å utøve mer politisk styring slik at mangfoldet ikke forsvinner? undrer artikkelforfatteren.

Støre må feie for egen dør

Festtaler og fine ord holder ikke. Regjeringen må vise i praksis at den verdsetter de ideelle aktørene – og ikke bare skyve ansvaret over på kommunene.

Publisert Sist oppdatert
Inger Lise Hansen
Inger Lise Hansen

De ideelle er der for dem som trenger det mest - og tilbyr husrom og hjerterom

«DETTE ER AKTØRER som ble grunnlagt i en tid da det verken fantes arbeid eller husrom til alle. Eller noen velferdsstat. De var velferdsstatens sporhunder som gikk opp løypa, og som nå utgjør en viktig del av omsorgssektoren». Det sa statsminister Jonas Gahr Støre om ideelle til Arbeiderpartiets landsmøte tidligere denne måneden. Han garanterte overfor landsmøtedelegatene at i Ap-styrte kommuner skal frivillige og ideelle ha en plass i omsorgstilbudet.

Fine ord, men hva skjer egentlig i praksis? Jeg har ikke en fullstendig oversikt over hva som skjer i Ap-styrte kommuner i Norge i dag, men jeg vet hva som foregår i en annen del av det offentlige som Arbeiderpartiet styrer: helseforetakene.

Kanskje regjeringen ikke bare burde skyve ansvaret over på kommunene, men også sørge for at ideelle blir en del av tjenestetilbudet i sektorer de har kontroll over?

STIGENDE URO. Når vi snakker med Actis sine medlemsorganisasjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene om å tilby rusbehandling, registrerer vi en økende uro og frustrasjon over mangel på forutsigbarhet og politisk styring. Selv om regjeringen i Hurdalsplattformen skriver at den ønsker å styrke de ideelle aktørene, og selv om det er et klart flertall på Stortinget som ønsker å styrke de ideelle, skjer ikke dette i praksis.

Det er hovedsakelig tre utfordringer ideelle leverandører står overfor nå, og dette er alle utfordringer regjeringen har makt til å løse – hvis de vil.

UTEN KOMPENSASJON. For det første er de ideelle aktørene på ingen måte skjermet for pris- og kostnadsveksten i samfunnet. Både mat- og strømpriser stiger uvanlig mye, men kompensasjonen uteblir.

Regjeringen bommet grovt på prisveksten da den la frem statsbudsjettet i fjor høst, og dette har ført til at de ideelle får betalt langt mindre enn de burde ut ifra hvor mye prisene har steget.

Helseforetakene står i samme situasjon, men regjeringen kompenserer for denne prisveksten i revidert nasjonalbudsjett. Om det også vil dryppe på de ideelle, har de ikke sagt noe om. Hva mener Støre om det?

EN BOKS FOR ALLE? Ingen vinner når mangfoldet forsvinner. En annen utfordring er at helseforetakene strømlinjeformer kravene til de ideelle i større og større grad gjennom anbudsrundene. I stedet for å sørge for et mangfold av behandlingstilbud, blir det argumentert med at for å få et likeverdig tilbud, må alle behandlingsstedene presses inn i samme boks – og drive innenfor de samme rammene.

St. Olavs hospital valgte å bygge opp egne avrusingsplasser i direkte konkurranse med Blå Kors. Dette er dårlig utnyttelse av ressurser

Problemet med dette er at de som trenger rusbehandling, har like forskjellige ønsker og behov som resten av oss. Noen kan bo hjemme under behandlingen og klarer å følge opp dagtilbud. Andre trenger å komme seg bort fra lokalmiljøet sitt og få en pause, og da er kanskje døgnbehandling svaret. For noen er medikamenter veien ut av rusavhengighet. For andre er medikamenter triggende, og hjelper ikke om man ønsker å bli rusfri. For noen tar det tre måneder å komme seg ut. For andre tar det måneder og år.

Har Støre vilje til å utøve mer politisk styring slik at ikke mangfoldet forsvinner?

OFFENTLIGE KONKURRENTER. Sist, men ikke minst, ser vi i økende grad at helseforetakene legger opp til konkurranse med ideelle leverandører. I stedet for å ta i bruk eksisterende tilbud hos ideelle, bygger de opp kapasiteten hos seg selv. I Helse Midt-Norge valgte St. Olavs hospital å bygge opp egne avrusingsplasser i direkte konkurranse med Blå Kors. Dette er dårlig utnyttelse av ressurser.

Støre inviterte på sitt landsmøte ideelle til å være med å drive omsorgstilbud i kommunene. Vil han stille krav om at helseforetakene skal sikre at ideelle aktører fortatt kan drive rusbehandling basert på ulike filosofier gjennom tydeligere krav til andel av ideelle?

Hvis de ideelle ikke får gode rammevilkår for driften sin, risikerer vi nedleggelse av plasser, tap av verdifull kompetanse – og et betydelig svekket behandlingstilbud

IDEELL PRIORITERNG, TAKK! Hvis de ideelle ikke får gode rammevilkår for driften sin, risikerer vi nedleggelse av plasser, tap av verdifull kompetanse og et betydelig svekket behandlingstilbud.

De ideelle er der for dem som trenger det mest. De tilbyr husrom og hjerterom, og spiller en stor rolle i velferdssamfunnet. Det er viktig at de får bidra i tjenestetilbudet i kommunene, men det er ikke nok. Støre må også være tydelig overfor helseforetakene og legge ned innsats for å løse utfordringene de ideelle møter der.


Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren er tidligere politiker for Kristelig Folkeparti (KrF).

Powered by Labrador CMS