Tar beslutning om brystkreftmedisin

Legemiddelfirmaet Roche og helseregionene er blitt enige om et avtaleutkast.

Publisert

Beslutningsforum for nye metoder har møte  mandag ettermiddag for å behandle saken om å innføre brystkreftlegemiddelet pertuzumab (Perjeta), melder Beslutningsforum.
Møtet har kommet i stand på kort tid, fordi det nå foreligger et avtaleutkast mellom legemiddelfirmaet og helseregionene.
Pertuzumab (Perjeta) har tidligere vært behandlet i Beslutningsforum for nye metoder. Den gang ble det bestemt at det måtte gjennomføres nye forhandlinger med leverandøren fordi maksprisen for medikamentet var for høy og kostnadseffektiviteten for lav.
I tillegg var rabattstrukturen i daværende tilbud for kompleks.

Powered by Labrador CMS