MÅTTE SVARE: Flere stortingsrepresentanter krevde svar fra statsminister Erna Solberg (H) under spørretimen i Stortinget. Arkivfoto: Stortinget.  Foto:
MÅTTE SVARE: Flere stortingsrepresentanter krevde svar fra statsminister Erna Solberg (H) under spørretimen i Stortinget. Arkivfoto: Stortinget. Foto:

Statsministeren stilt til veggs om ventelister

I Stortingets spørretime onsdag, måtte statsminister Erna Solberg svare for ventelistepraksisen ved norske sykehus. - Hvis det kan stilles spørsmål ved statistikken skal vi gå gjennom den, sa hun.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, var først ut i spørretimen i Stortinget onsdag, der venteliste-saken ble debattert:

 – Statsministeren sa at det står 42 000 færre i såkalt helsekø. Det er blitt et fast innslag i regjeringens skryteliste. Men sier dette noe om det som virkelig teller, får de behandling?, spurte Støre, og videre: 

– Den siste ukens avsløringer i Dagens Medisin stiller alvorlige spørsmål ved regjeringens resultater. Vi har fått avdekket en markant endring i hvordan sykehusene registrerer pasientene. Stikk i strid med intensjonen kan sykehusene registrere pasientene ut av den synlige helsekøen, som vi kan kontrollere, og over i en intern helsekø som vi ikke har tilgang til. Ved OUS, på én klinikk, skal det befinne seg over 15 000 i interne ventelister, sa Støre, som selv var helseminister fra september 2012 til regjeringsskiftet etter stortingsvalget i 2013.

 "Ventetid er komplisert"
– Ventetid er komplisert, det har jeg selv erfart, og de må håndteres med varsomhet. Det vi har hørt er ganske skråsikre politikere, som uten særlig faglig begrunnelse påstår at ventebildet er totalt endret på få år. Denne saken er alvorlig - for når du er syk er det få ting som betyr mer enn tillit til at helsetjenesten har ditt beste øverst på agendaen, og ikke er styrt av politiske mål.

– Er statsministeren sikker på at de 42 000 færre pasientene som står i kø, faktisk er i gang med behandling?

– Eller er mange av dem flyttet over i en kø som ikke er synlig i den offisielle statistikken?

Erna Solberg svarte kontant:  
– Det er slik at helsekøene i Norge går ned.

Og:

– Vi har flere indikasjoner på at de går ned.

– Hvis det kan stilles spørsmål ved statistikken skal det gås grundig igjennom den, sa Solberg, og viste til at det er gjort et stort arbeid på å redusere ventetidene rundt omkring på norske sykehus.

– Man blir målt sterkere på det, ja men vi ser også på andre indikatorer at andre tallene viser at det foregår en endring, sa Solberg og viste til tall som helseminister Bent Høie flere ganger har trukket fram.

– Men vi tar på alvor oppslagene som har vært i Dagens Medisin. Vi mener det ikke er riktig at du bare skal vurderes til å få en konsultasjon, eventuelt en kartlegging, for så å vente på nytt for å få behandling.

– Et av de viktigste grepene, er at vi har satt i gang pakkeforløp for kreft, sa Solberg, som i stor grad gjentok det Høie tidligere har trukket frem i sakens anledning.

– Helsedirektoratet vil på oppdrag fra helsedepartementet gå gjennom opplysningene, og sjekke om noen sykehus faktisk bryter regelverket ved å sette folk på en ny liste, sa Solberg.

 Jonas Gahr Støre repliserte:

– Jeg tolker dette dithen at statsministeren vil være varsom med å slå fast at 42000 færre står i kø, underforstått; de får behandling?

– Når vi nå får avdekket at mange av dem står på interne lister; Vi skal være veldig forsiktige med å trekke konklusjoner som selv fagfolkene er varsomme med, og advarer mot. Og få politikere har bidratt mer til det enn Bent Høie, Erna Solberg og Siv Jensen, med å slå fast, så ingen kan misforstå, at 42 000 flere har fått behandling. Det mener jeg statsministeren nå bør korrigere.

– Når fagfolk sier at her er det tall som mer er til for å glede politikerne, enn å være til det beste for pasientene – gjør det inntrykk på statsministeren?

– Jeg vet at det vi gjør i helsesektoren er til det beste for pasientene, svarer statsminister Solberg.
– Når man for eksempel ser gjennomføringsevnen på pakkeforløp for kreft. Videre er det jo også noen som blir satt til utredning fordi de ikke skal ha behandling.

 – Men vi skal gå gjennom tallene. Jeg merker meg nå at Arbeiderpartiet nå forsøker å snakke ned et resultat av politikken vi fører. Det er leit for alle de som jobber i helsesektoren og som står på døgnet rundt for å skape disse resultatene, sa Solberg.

Medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite, Tove Karoline Knutsen, spurte statsministeren om hun vil fortsette å insistere på helsekøen.

 – Eller vil det som er avdekket endre den fortellingen?, spurte Knutsen.

 – Helsekøene er gått ned. Om de har gått ned så mye, er spørsmålet etter Dagens Medisins oppslag. Vi skal foreta kontroll av om det faktisk er slik at sykehusene bryter loven, sa Solberg.
Også SV-partileder Audun Lysbakken, og helsekomiteens Kjersti Toppe (Sp), stilte spørsmål om hva helseministeren vil gjøre.

Olaug Bollestad helsepolitisk talsperson i KrF, sa i sitt spørsmål til statsministeren: 
«Ansvaret for at det oppstår lange, usynlige behandlingskøer i sykehusene kan ikke legges over på ledelse og sykehusansatte alene. Vi er nødt til å se på selve systemet og hvordan kravene som er satt virker inn på prioriteringene.

 – Ser statsministeren at det også kunne vært hensiktsmessig å sette medisinsk begrunnede frister for behandling for de ulike pasientgruppene og hvilke tiltak vurderer regjeringen ellers for å sikre et system til det beste for pasientene?, spurte Bollestad.

 – Det er mulig å sette ulike medisinske frister. Det som er vanskelig er at det også er individuelt. Det er ikke unaturlig et det for noen vil være litt ventetid for å komme til behandling etter at du er utredet for hvilken behandling du skal ha. Det er en del av prioriteringssystemet, svarte Erna Solberg. 

Powered by Labrador CMS