Skjerper kravene til topplederne

Toppledernes ansvar blir et sentralt tema når Bent Høie holder sin årlige sykehustale tirsdag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

1. januar i år trådte en ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i hele helse- og omsorgstjenesten i kraft. Denne erstatter forskriften om internkontroll, slik Dagens Medisin tidligere har omtalt.

– Mitt inntrykk er at den gamle forskriften har blitt brukt for å skyve ansvar nedover i organisasjonen. Med den nye forskriften understrekes det at det er toppledernes ansvar å sørge for at all aktivitet skjer i tråd med den nye praksisen, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Forskriften bygger på fire elementer fra forbedringssirkelen som legger vekt på at planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering skal foregå i en kontinuerlig prosess.

Ny årlig evaluering
– Hvilke nye krav stiller du til helselederne?

– I tillegg til at forbedringssirkelen fortløpende skal brukes av lederne, er det kommet inn et nytt krav om at lederne minst en gang i året systematisk skal gjennomgå og vurdere styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten, sier Høie.

Ifølge Høie er det ikke lenger mangel på data som er hovedproblemet, men at eksisterende data ikke brukes systematisk nok i arbeidet med å styrke pasientsikkerheten.

Forventer innsats for åpenhetskultur
– Hvordan vil ledere og ansatte i helsesektoren merke endringen?

– Ansatte vil merke at lederne vil måtte bruke forbedringshjulet, og at det blir mer oppmerksomhet rundt tilgjengelig kunnskap om kvalitetsdata til egen virksomhet. Dette skal tas mer på alvor, sier Høie.

Han understreker at det er lederansvar å bygge en kultur for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

– Jeg forventer at ledere jobber systematisk med forbedringer knyttet til å skape åpenhetskultur i sykehusene og lære av og involvere tillitsvalgte og ansatte, sier han.

Powered by Labrador CMS