At kneoperasjoner for degenerative knelidelser ikke har særlig effekt har forskerene advart om lenge. Nå er det laget nye retningslinjer. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Nye retningslinjer anbefaler å slutte å operere slitne knær

Fraråder operasjon på så og si alle pasienter med knelidelser som skyldes aldersforandringer, såkalte degenerative forandringer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nå har norske fagfolk utarbeidet retningslinjer, der man kommer med en sterk anbefaling om ikke å utføre kneartroskopi.
De fraråder slik kirurgi hos så å si alle pasienter med knelidelser som skyldes aldersforandringer, såkalte degenerative forandringer.

I 2015 kom en studie som ga støtte til oppfatningen om at artroskopisk knekirurgi ved artrose hos middelaldrende pasienter,  ikke er forsvarlig. Metaanalysen, som ble publisert i BMJ, undersøkte nytten og risikoen ved atroskopisk kirurgi hos middelaldrende.

Og som Dagens Medisin skrev i 2015, viste aldersfordelingen blant artroskopipasientene som opereres i Norge – stikk i strid med anbefalingene – at det opereres klart flest i alderen mellom 40 og 80 år.

 I fjor viste imidlertid nye tall fra Helse Sør-Øst, at antallet kne- og skulderoperasjoner i regionen er gått ned med 34 prosent.
Overlege og førsteamanuensis Per Olav Vandvik og kollegene i MAGIC, et norsk innovasjonsprogram som driver non-profit, har utviklet retningslinjer for kneartroskopi, og publisert dem i samarbeid med BMJ, som Rapid Recommendations.

– Vi ville raskt  oppsummere ny kunnskap og lage troverdige anbefalinger for klinikkene, legene og pasientene. Ved å hoppe bukk over bryåkratiet og inngå et samarbeid med BMJ kunne vi raskt lage disse retningslinjene, forteller Vandvik til Dagens Medisin.

Man har ingen eksakt oversikt over hvor mange kneoperasjoner som utføres i dag, men Vandvik mener det er mange unødvendige kneoperasjoner på norske sykehus, og årsaken er todelt, mener han:  

– Dette med kneartroskopi er mer ignorert kunnskap enn ny kunnskap. Dette har vi visst en stund. Årsaken er DRG – det er her sykehusene fortsatt får lov å tjene penger. Og så er det ortopedene, disse operasjonene er jo deres «bread and butter». Jeg mener dette nå er en god anledning til å gjøre en ny kartlegging av omfanget av disse operasjonene, og igjen oppfordre myndighetene til å se på dette.

– Ikke bare ortopedene
Ortoped Gunnar Knudsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har vært med på å lage retningslinjene. Han støtter anbefalingene, men sier man enen og alene ikke kan skylde på ortopedene.

– Det største problemet er nok de private. De fleste ortopedene i Norge jobber i det offentlige så for  dem er jo ikke disse operasjonene «bread and butter». Videre henviser jo fastlegene også, så om vi sier nei, så sendes de i stedet til privatsykehusene.  

Selv om det selvsagt er unntak, så er anbefalingene helt riktige, sier Knutsen.

Det har også vært pasienter involvert i arbeidet med anbefalingene.
Til opplysning leder Per Olav Vandvik MAGIC, et internasjonalt forsknings og innovasjonsprogram, og prosjektet fikk, i 2015 sammen med Hdir, støtte fra Innovasjon Norge for å prøve ut og videreutvikle en app.

Powered by Labrador CMS