Legeforeningen mener individuelle planer øker faren for uforsvarlige og belastende arbeidstidsordninger. Illustrasjonsfoto: Per Corneliussen.
 Foto:
Legeforeningen mener individuelle planer øker faren for uforsvarlige og belastende arbeidstidsordninger. Illustrasjonsfoto: Per Corneliussen. Foto:

Mener Spekter går inn for uforsvarlige arbeidstidsordninger

– Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

 Det mener Legeforeningen, som mener arbeidsgiverforeningen Spekter i tariff-forhandlingene vil innføre en ny arbeidstidsordning for leger i sykehus.
Alvorlige konsekvenser
– Sykehusleger har per i dag en avtale med Spekter om vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. At tjenesteplanen er kollektiv og følger et rullerende mønster er selve forutsetningen for avtalen. Å bryte denne forutsetningen vil kunne få flere alvorlige konsekvenser, både for leger og pasienter, heter det fra Legeforeningen.

– Den nye ordningen innebærer at hver enkelt lege får sin egen individuelle årsplan.

Legeforeningen mener individuelle planer øker faren for uforsvarlige og belastende arbeidstidsordninger. 
"38 strake 60-timers-uker på rad"
Som eksempel viser Legeforeningen til at arbeidsgiver vil kunne sette en lege på 38 strake 60-timers-uker på rad, uten å bryte vernebestemmelsene.

Legeforeningen mener også at individuelle tjenesteplaner innebærer en betydelig maktforskyvning over mot arbeidsgiversiden. Dette fordi tjenesteplanene blir ulike for hver enkelt lege. 

 – Til nå har avdelingens legegruppe alltid hatt felles rullerende tjenesteplaner, mener de.

Videre mener de at leger og tillitsvalgte vil miste sin mulighet til reell medbestemmelse, og at en egen årsplan for hvert enkelt lege på hver avdeling vil føre til en krevende situasjon, fordi alle tjenesteplaner etter avtalen skal drøftes med tillitsvalgte før de settes i verk.
– Vil måtte jobbe inn eget fravær
– I perioder hvor legen er fraværende, for eksempel i permisjon eller på kurs, vil arbeidsgiver redusere timetall og antall vakter, mot mer vakter før og etter fraværet. Leger vil måtte jobbe inn sitt eget fravær til samme lønn som tidligere.

– Tidligere opparbeidede rettigheter som innebærer «fri fra oppsatt tjenesteplan», vil i realiteten forsvinne, mener foreningen, som sier unntakene selv etter internasjonal målestokk, er svært omfattende.
– Kollektivt vern
– Ordningen med rullerende tjenesteplaner gir et kollektivt vern for leger i vakt og er en tariffavtalt forutsetning for at leger skal kunne jobbe med vide unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

– Arbeidsgiversiden mener de ensidig kan innføre individuelle tjenesteplaner innenfor dagens tariffavtale. Ved flere sykehus er man allerede i gang med å teste ut ulike ordninger med individuelle årsplaner, heter det fra Legeforeningen.

Hovedoppgjøret mellom Spekter og Akademikerne har gått til mekling. Meklingen er satt til september.  Oppgjøret omhandler Lovisenberg sykehus og helseforetakene.

Powered by Labrador CMS