GODKJENT: NIPT er en test med høy spesifisitet og sensitivitet for påvisning av trisomi hos fosteret og er et trygt alternativ til morkakeprøve og fostervannsprøve, ifølge helsemyndighetene. Foto: ThinkStock

Innfører ny fostertest

Blodprøven NIPT kan tas i bruk på norske sykehus for å påvise kromosomfeil.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det bestemte Beslutningsforum, som består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene, mandag denne uken.

NIPT (non-invasiv prenatal testing) er en blodprøveanalyse som kan påvise trisomi 13, 18 og 21 og hos fosteret. Screening av fostre er etisk problematisk, og bruken av testmetoden har vært utredet og vurdert av Kunnskapssenteret, Bioteknologirådet, Helsedirektoratet og senest Helse- og omsorgsdepartementet.

Fordelen med metoden er at den reduserer behovet for morkake- og fostervannsprøver, og dermed reduserer risikoen for spontanaborter som disse prøvene representerer.

Høie ville bestemme selv
Egentlig var det opp til Helsedirektoratet å godkjenne om metoden kunne tas i bruk etter bioteknologiloven, men helseminister Bent Høie mente saken var av så «særlig prinsipiell og politisk karakter» at departementet selv burde behandle saken.

Politisk er saken betent fordi regjeringens samarbeidspartner Krf har sagt klart nei til blodprøven i samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene.

Tidligere denne måneden valgte helseministeren likevel å godkjenne prøven som et alternativ til morkakeprøve eller fostervannsprøve, etter at kombinert ultralyd og blodprøve (KUB-test) viser høy risiko for trisomi hos foster.

Kan ta tid
20. mars bestemte Beslutningsforum for nye metoder at metoden kan tas i bruk ved landets sykehus som en slik sekundærtest. Samtidig skriver de i vedtaket at den presise bruken i utredning bør reguleres i nasjonale retningslinjer, og at det kan ta noe tid før det enkelte sykehus rent praktisk får tatt metoden i bruk.

Det er klare vilkår for testen, vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet:

  • NIPT kan kun benyttes som metode innen fosterdiagnostikk for gravide som først har tatt KUB-test og har fått påvist høy risiko for trisomi hos foster (veiledende 1:250 eller høyere.)
  • Den gravide skal kunne velge mellom NIPT og morkakeprøve/fostervannsprøve, men må veiledes godt om forskjellen på de to testene, bl.a. om risiko og treffsikkerhet.
  • Tid fra KUB til prøvesvar fra NIPT foreligger skal være så kort som mulig.
  • NIPT er basert på genomsekvenseringsteknologi og genererer genetisk informasjon om fosteret utover det som er formålet med undersøkelsen. Dette er sensitive data. Når resultat foreligger og ev. testpositivt resultat er verifisert med morkakeprøve eller fostervannsprøve skal genomsekvensen slettes eller anonymiseres.
  • NIPT skal ikke tilbys ved svangerskap med mer enn ett foster.
Powered by Labrador CMS