BEST I KLASSEN: UNN var tidlig ute med avdelingsvis antibiotikastatistikk. Her er teamleder Gunnar S. Simonsen sammen med sykepleier Ranveig Langseth på medisinrommet. Foto: Lars Åke Andersen

Her bruker de minst antibiotika

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) bruker minst antibiotika blant sykehusene i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Man trenger tydelige ledere og synlige leger som går foran, sier Gunnar S. Simonsen, leder av antibiotikateamet ved UNN.

Det er store forskjeller blant sykehusene når det kommer til antibiotikabruk, viser rapporten fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) for 2015. UNN, Haraldsplass Diakonale sykehus og Helse Førde HF er «best i klassen» ved at de bruker minst av fem bredspektrede antibiotikamidler, som er de mest resistensdrivende legemidlene i sykehus.

– Vi er fornøyd med at vi bruker relativt lite antibiotika, og minst like fornøyd med at vi er blant dem som har klart å redusere bruken mest. Dels handler det om at organisasjonen som helhet har fokus på det, men det handler også mye om synlige kliniske ledere som går foran og viser hvordan man kan behandle på en trygg og god måte med smalspektrede midler. Da følger de yngre legene etter, sier Gunnar S. Simonsen som er leder av antibiotikateamet ved UNN.

Store variasjoner
I andre enden av skalaen finner man Sykehuset Østfold og Sykehuset Vestfold, som bruker nær dobbelt så mye som UNN.

(Klikk på grafen for større versjon)

Statistikken baserer seg på sykehusets forbruk av antibiotika fordelt på antall liggedøgn. Denne måten å måle på gjør at universitetssykehusene kommer uforholdsmessig godt ut fordi de har spesialavdelinger som bruker lite antibiotika, mens sentralsykehus har flere pasienter knyttet til akuttinnleggelser. Per Espen Akselsen, faglig leder for Antibiotikasenteret i spesialisthelsetjenesten, mener likevel at statistikken viser et reelt bilde av situasjonen.

– På Haraldsplass og UNN har de gjort et godt stykke arbeid, mens verken Helse Møre og Romsdal, Vestre Viken eller Sykehuset Innlandet har kommet skikkelig i gang med antibiotikastyringsprogram, sier Akselsen.

Bruker mest i Østfold
Ved Sykehuset Østfold er smittevernoverlege Jon Birger Haug «smertelig» klar over jumboplasseringen. Som forklaring trekker han frem at befolkningen i Østfold skårer høyt også på de fleste statistikker over sykdomsbyrde, samtidig som målemetoden gjør at sentralsykehus kommer dårlig ut. Samtidig viser statistikken at Helse Førde er tredje best i landet, så bildet er ikke entydig.

– Hva kan dere selv gjøre for å kutte antibiotikaforbruket?

– Jeg ser daglig at vi bruker for mye antibiotika. Vi er for eksempel for sene med å avslutte behandlingen, og antibiotika brukes ofte for lenge «for sikkerhets skyld». Vi vet mye om hva problemene er og hvordan vi skal gå frem, men mangler hjelpemidler og «manpower» til å gjøre det som trengs. Fokuset er ennå ikke helt der hos våre ledere, sier Haug.

Les også: Vil knuse antibiotika-myte

– Grenseløst frustrerende
Som eneste sykehus i Norge har Østfold tatt i bruk et nytt elektronisk kurvesystem for antibiotikabehandling, som blant skal gi antibiotikateamet oversikt over hvor mye, og for hva, legene forskriver av antibiotika til den enkelte pasient. Men oppstartsproblemer gjør at sykehuset foreløpig ikke får utnyttet rapporteringsmulighetene som ligger der.

– Det er grenseløst frustrerende, men trolig prisen for å være «pilotsykehus» for OUS og resten av regionen, sier Haug.

Powered by Labrador CMS