FLERE OPPGAVER: Helsetilsynet fikk av utvalgsleder Helga Arianson kritikk for å ikke ha grundige nok tilsyn. - Vi har jobbet innefor de rammene vi har sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, Han er positiv til utvalgets forslag om endringer i tilsynsordningene.  Foto: Anne Grete Storvik
FLERE OPPGAVER: Helsetilsynet fikk av utvalgsleder Helga Arianson kritikk for å ikke ha grundige nok tilsyn. - Vi har jobbet innefor de rammene vi har sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen, Han er positiv til utvalgets forslag om endringer i tilsynsordningene. Foto: Anne Grete Storvik

Helsetilsynet får kritikk

 Arianson-utvalget ønsker endringer rundt tilsynsordningene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

REGJERINGSKVARTALET: Lederen av utvalget som har levert utredningen om hvordan man skal følge opp og forebygge alvorlige hendelser i helsetjenesten, Helga Arianson, kom med kritikk av blant andre Statens helsetilsyn da hun la fram rapporten.

 – Må forbedres
– Helsetilsynet og fylkesmennene gjør ikke mange nok undersøkelser, og de gjør det ikke grundig nok. Og det tar for lang tid. Dette er uakseptabelt og må forbedres, sa Arianson.

 Direktøren i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen, ser imidlertid ikke Ariansons kommentarer som kritikk:

– Dette opplever jeg ikke som kritikk, men som konstruktive innspill til forbedring av tjenesten. Vi har arbeidet innenfor de rammene vi fikk da vi etablerte undersøkelsesenheten. Vi jobber innenfor rammene som er der: Det var å håndtere alle varslene, samt ha et visst omfang på stedlige tilsyn. Og det gjør vi. At utvalget mener vi skal ha mer av det arbeidet er vi helt enige i, sier Andresen til Dagens Medisin.
Positiv til meldeordning
Andresen er positiv til en meldeordning i kommunene, slik utvalget foreslår. Da får også kommunehelsetjenesten plikt til å melde om alvorlige hendelser.

– Det tenker vi at er riktig prinsipielt sett. Det foregår så mye helsetjenester ute i kommunene; med Samhandlingsreformen er flere og mer avanserte oppgaver flyttet til kommunene. I pasientsikkerhetens navn så er det en god idé med en meldeordning også er, sier han.

 Utvalget foreslår flere endringer rundt tilsyn. Blant annet vil de ha en regionalisering av utøvende tilsyn, og foreslår at man etablerer fire til fem «sterke tilsynsenheter».

Powered by Labrador CMS