Fire av ti enheter har økt risiko

44 prosent av behandlingsenhetene på norske sykehus kan ha en forhøyet risiko for uønskede hendelser på grunn av dårlig arbeidsmiljø.

Publisert

Det viser en undersøkelse fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7», som Helsedirektoratet nylig la frem tirsdag.

Undersøkelsen inneholder data fra 2372 sengeposter og poliklinikker ved norske sykehus og svar fra 47.703 medarbeidere.

Støtte fra kolleger
Helsepersonellet har svart på spørsmål om både sikkerhets- og teamarbeidsklimaet på arbeidsplassen. Sikkerhetsklima handler om hvor lett medarbeiderne synes det er å snakke om risiko og uønskede hendelser ved sitt arbeidssted, mens teamarbeidsklima dreier seg om medarbeideres opplevelse av støtte fra sitt team for å prioritere trygg pasientbehandling.

I 2014 rapporterte 56 prosent om et «modent» sikkerhetsklima, mens 63 prosent rapporterte om et «modent» teamarbeidsklima. «Modent» betyr at minst 60 prosent av de spurte gir høy score på klima i sin enhet. Internasjonal erfaring tilsier at enhetene som ikke rapporterer om et modent klima, har høyere risiko for uønskede hendelser.

«Dette innebærer at minst 44 prosent av behandlingsenhetene på landsbasis kan ha en forhøyet risiko for uønskede hendelser grunnet umodent sikkerhets- og/eller teamarbeidsklima», konkluderer rapporten.

Nødvendig med tiltak
– Disse enhetene bør gå inn med konkrete tiltak for å forbedre sitt sikkerhets- og teamarbeidsklima. Eksempler på tiltak er pasientsikkerhetsvisitter og tverrfaglige pasientsikkerhetsmøter. En pasientsikkerhetsvisitt er en visitt på avdeling hvor toppledere går på besøk i enkelte avdelinger og sammen med de ansatte definerer tre forbedringsområder, sier Anne-Grete Skjellanger, leder for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

Systematiske forskjeller i størrelse på rapporterte enheter gjør at man ikke uten videre kan sammenlikne resultater mellom regionene. Av Helse Vest og Helse Nord, som begge har god datakvalitet, er det Helse Vest som kommer best ut. Ved Helse Bergen har 63 prosent av enhetene et «modent» sikkerhetsklima, mens tallet for Universitetssykehuset Nord-Norge er 31 prosent

– Hva kan ledelsen bruke disse tallene til?

– Som leder for et foretak sitter du med en oversikt over enheter med gode resultater og enheter med svakere resultater. Det gjør at du kan identifisere hvor det er behov for tiltak, og hvilke enheter/avdelinger man kan lære av, sier Skjellanger.

Powered by Labrador CMS