Illustrasjon: ThinkStock. Foto:

ESA vurderer rettslige skritt mot Norge

Den europeiske overvåkningsmyndigheten ESA mener Norge har gjort det for vanskelig for pasienter å få sykehusbehandling i andre EØS-land.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Ifølge en pressemelding fra overvåkningsmyndigheten bryter Norge med flere av EØS-rettighetene. ESA har derfor sendt en grunngitt uttalelse til Norge i dag.

– Dagens grunngitte uttalelse er det andre skrittet i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge. Norske myndigheter har nå to måneder på å svare og uttrykke sitt syn. ESA kan til slutt velge å ta saken til EFTA-domstolen, melder ESA.
Har fått klager
Pasientrettighetene det er snakk om, er at norske pasienter skal kunne velge å få sykehusbehandling i andre EØS-land, etter det såkalte pasientrettighetsdirektivet (direktiv 2011/24), som trådte fullt i kraft 1. mars 2015.

– EØS-avtalen gjør det mulig for norske pasienter å søke om sykehusbehandling i andre europeiske land. Men norske myndigheter har gjort det altfor vanskelig å få godkjent eller dekket slik behandling», sier Sven Erik Svedman, president i ESA, i pressemeldingen.
Ifølge overvåkningsmyndigheten har de mottatt en rekke klager på norsk praksis og har i klagene funnet flere forhold som bryter EØS-reglene.

– Upresist system
I pressemeldingen skriver ESA at det norske systemet er uklart, utydelig og for upresist sett i forhold til det EØS-reglene krever.

– Det gjør det unødvendig vanskelig for pasientene å lose seg igjennom systemet og finne ut hvilke rettigheter de har, skriver ESA.
Det europeiske overvåkningsorganet viser blant annet til at Prioriteringsforskriften forbyr at pasientene kontakter sykehus direkte i andre EØS-land, selv etter at fristen for oppstart av behandling har utløpt i Norge.

– Andre norske regler innfrir ikke EØS-rettens krav for hvordan myndighetene skal vurdere om pasientene i tide kan tilbys en like effektiv behandling hjemme som det som kan tilbys i andre EØS-land. Helsemyndighetene sørger heller ikke for en individuell nok vurdering av den enkelte pasient, skriver ESA.
Myndigheten er også kritisk til at de norske reglene ikke sikrer at det som er «anerkjent i inernasjonal medisin blir tatt tilstrekkelig hensyn til når nytten av medisin behandling i et annet EØS-land blir vurdert.»


HOD: Gjennomgår grundig
Helse- og omsorgsdepartementet kommenterer saken slik i en e-post:
«Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en grunngitt uttalelse fra ESA. Dette er en sak som har pågått over flere år. Helse- og omsorgsdepartementet har i flere brev til ESA uttrykt departementets oppfatning av kravene som følger av EØS-retten, og hvordan kravene er fulgt opp i det nasjonale regelverket. Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av uttalelsen fra ESA før det tas stilling hvordan saken skal håndteres videre,» skriver kommunikasjonsavdelingen til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS