BEDRE ENN FØR: Selv om det ble funnet mange brudd på god praksis og to tilfeller av uforsvarlig behandling, understreker fylkeslege Sigmund Skei at situasjonen er langt bedre enn sist Statsforvalteren var på tilsyn.
BEDRE ENN FØR: Selv om det ble funnet mange brudd på god praksis og to tilfeller av uforsvarlig behandling, understreker fylkeslege Sigmund Skei at situasjonen er langt bedre enn sist Statsforvalteren var på tilsyn.

Nytt tilsyn ved Sykehuset i Vestfold: To av ti fikk uforsvarlig behandling

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har nylig konkludert med at to pasienter fikk uforsvarlig behandling, da de gjorde en stikkprøvekontroll og undersøkte ti journaler for pasienter som var innlagt ved akuttsenteret i august. Situasjonen ved avdelingen var imidlertid mye bedre enn tidligere i 2022.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til to tilfeller av uforsvarlig behandling, mente Statsforvalteren at åtte pasienter hadde fått behandling i strid med god praksis.

Likevel ser ikke Statsforvalteren grunn til å planlegge noe nytt tilsyn nå, og fylkeslege Sigmund Skei påpeker at det har vært forbedringer ved avdelingen både før og etter tilsynet.

– Vi har vært i dialog med dem jevnlig siden august, og vi har jevnlige møter med sykehuset. Så vi vet at forholdene er bedre enn i august, sier Skei.

Fylkeslegen påpeker dessuten at det har kommet inn få klager i det siste, mens det var en opphopning av klager før StatsforvalteFtren åpnet tilsynssak tidligere i år.

Oppfølging av tidligere tilsyn

Som Dagens Medisin har omtalt tidligere, sendte Legeforeningen ved Sykehuset i Vestfold en bekymringsmelding om pasientsikkerheten i sykehusets nye akuttavdeling 12. januar i fjor.

Sigmund Skei, fylkeslege i Vestfold og Telemark.

      
        Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Sigmund Skei, fylkeslege i Vestfold og Telemark. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark åpnet tilsynssak, og i juni konkluderte de med at sykehuset hadde gitt uforsvarlig behandling i ti av ti undersøkte tilfeller.

Hensikten med tilsynene som ble gjort i august, var å finne ut om sykehuset hadde klart å sørge for bedre behandling etter det første tilsynet.

Potensielt alvorlig

Stikkprøvekontrollen i august viste at behandlingen den ene pasienten fikk, ble vurdert som uforsvarlig fordi oksygenbehandling ble iverksatt for sent.

Den andre pasienten Statsforvalteren mente ble behandlet uforsvarlig, fikk ikke tiamin til tross for tidligere overforbruk av alkohol.

Statsforvalteren konkludert også med at åtte av ti pasienter hadde fått behandling i strid med god praksis.

Statsforvalteren kjenner ikke til at pasienter har blitt påført varig skade, men Skei sier noen avvik kunne fått mer alvorlige følger.

– Det var potensielt alvorlige tilstander som ble for sent oppdaget, sier han.

Sene vurderinger

Når behandlingen av åtte pasienter ble vurdert å være i strid med god praksis, er årsakene sammensatte. Det var imidlertid særlig mange tilfeller av for sen hastegradsvurdering eller mangelfull journalføring.

I rapporten om tilsynet oppsummerer Statsforvalteren slik:

 • Alle pasientene ble triagert (hastevurdert, red.anm.). Fem av ti av pasientene ble triagert i henhold til gitte tidsfrister.
 • Tre av ti pasienter fikk legeundersøkelse i henhold til gitte tidsfrister.
 • For fem av ti pasienter ble innhold i behandlingsavklaringen journalført, mens det for de andre kun ble journalført «rådført med LIS».
 • Syv av ti pasienter ble overvåket i henhold til sykehusets retningslinje.
 • Alle pasientene fikk avsluttet mottak av lege før overføring til avdeling.
 • Hos to av ti pasienter var det ikke brudd på journalføring.
 • For åtte av ti pasienter ble det iverksatt relevante undersøkelser og behandling.

– Vi ser at det fortsatt var noen utfordringer knyttet til sen hastegradsvurdering og tid før pasientene ble undersøkt av lege. Journalføringen var fortsatt mangelfull, sier Skei.

– Ikke helt i mål

De lokale tillitsvalgte Dagens Medisin har snakket med, er enige med Fylkelegen i at situasjonen har blitt mye bedre og at det har skjedd en utvikling i riktig retning også etter at det siste tilsynet ble gjort.

– Rapporten er en helt annen å lese enn den på våren, og det er helt i tråd med tilbakemeldingene vi får fra legene som jobber i akkuttmottaket, sier foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening Andreas Aass-Engstrøm.

Samtidig understreker de tillitsvalgte at det fortsatt er en del å jobbe med.

– Vi er ikke helt i mål enda, og selv om Statsforvalteren ikke mener det er behov for oppfølgende tilsyn, kommer vi til å følge med videre, sier Ellen Holtan Folkestad i Overlegeforeningen ved sykehuset.

Hun sier at blant annet bemanningen er styrket med flere mottaksmedisinere og leger som er i ferd med å bli det.

Saken er endret: I den første versjonen av denne saken sto det at en pasienten fikk tiamin til tross for tidligere overforbruk av alkohol. Det korrekte er at pasienten ikke fikk tiamin. Saken er rettet 24.02.23, 14:00.

TILLITSVALGTE: Andreas Aass-Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening og Ellen Holtan Folkestad, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen tror ikke de påviste avvikene er særegne for sykehuset i Vestfold. Foto: Joakim Oliu Moe

TILLITSVALGTE: Andreas Aass-Engstrøm, foretakstillitsvalgt Yngre legers forening og Ellen Holtan Folkestad, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen tror ikke de påviste avvikene er særegne for sykehuset i Vestfold.

Foto: Joakim Oliu Moe

- Ikke i en særstilling

Ifølge Aass-Engstrøm og Folkestad må avvikene som ble påvist til dels ses i sammenheng med at det fremdeles er knapt ved ressurser ved avdelingen, som ellers i sykehus-Norge. Derfor ser de ingen grunn til å tro at situasjonen ved sykehuset i Vestfold er veldig forskjellig fra det som er vanlig.

– Akuttmottaket er nok ikke i en særstilling, hverken i en negativ eller positiv forstand, sier Aass-Engstrøm.

De sier det er et gjennomgående problem at nye sykehus og sykehusavdelinger blir bygget med en kapasitet som så vidt er stor nok i en normalsituasjon, slik at det knapt finnes reservekapasitet.

– Det er en utfordring i alle landets akuttmottak. Bare en liten økning i antallet innleggelser, vil overbelaste akuttmottakene i løpet av kort tid, konstaterer Folkestad.

Powered by Labrador CMS