KRITIKK: Sivilombudet er blant annet kritisk til bruken av tvangsmidler, for eksempel belteseng og transportbelte, og rutinenen rundt nakenvisitasjon.
KRITIKK: Sivilombudet er blant annet kritisk til bruken av tvangsmidler, for eksempel belteseng og transportbelte, og rutinenen rundt nakenvisitasjon.

Sivilombudet kritiserer Haukeland universitetssjukehus for bruk av tvang

En fersk rapport fra Sivilombudet kritiserer sikkerhetsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus for bruken av tvangsmidler.

Publisert

I rapporten peker Sivilombudet blant annet på at begrunnelsene for bruk av tvangsmidler ikke alltid oppfylte krav i loven.

Organet viser blant annet til tilfeller hvor bruken av belte og belteseng vanskelig kan forsvares og stiller seg undrende til hvorfor personalet mente slike tiltak var nødvendig. I rapporten mener sivilombudet også at det er vanskelig å se om sykehuset hadde vurdert mindre inngripende tiltak.

– Sykehuset bør straks sikre at belteseng og transportbelte bare blir brukt i akutte faresituasjoner, og at bruken blir avsluttet med en gang det ikke lenger er fare for skade, sier sivilombud Hanne Harlem.

I rapporten trekkes det også fram at én pasient fortsatt var tvangsinnlagt for utredning ved sykehusets psykiatriske klinikk etter at det ble konkludert at pasienten ikke oppfylte grunnvilkåret for tvangsinnleggelse.

– Trener ukentlig på truende situasjoner

Klinikkdirektør Frøydis Haugan skriver i en epost til NTB at Helse Bergen er enige i Sivilombudets begrunnelse og vilkår for at tvang skal kunne utøves.

– Vi har gode og kompetente medarbeidere som er utdannet i og trener ukentlig på håndtering av truende situasjoner. De ansatte har et stort fokus på å bruke preventive tiltak som skal hindre bruk av tvang, og tvangsmidler er siste utvei. Våre ansatte arbeider i krevende og spente situasjoner, noe også Sivilombudet påpeker.

Hun sier at det kan være krevende å begrunne hva som er gjort for å unngå tvangsmiddel i en allerede stressende situasjon, og at sykehuset de siste årene har hatt en reduksjon i bruken av tvangsmidler.

Nakenvisitasjon

I rapporten kommer det også fram at sykehuset gjennomfører nakenvisitasjon regelmessig på besøksrommet.

Ifølge rapporten er de ansatte usikre på hvordan slike visitasjoner gjennomføres, noe som skaper en risiko for å gjennomføre mer inngripende tiltak enn det er lov til.

Det påpekes også at nakenvisitasjoner gjennomføres på besøksrommet, der det er flere dører og vinduer.

«Dette er ikke egnet til å skape trygghet for en slik intim og potensielt krenkende situasjon», mener Sivilombudet.

– Svært sjelden

– Vi er enige med Sivilombudet i at rommet som benyttes til kroppsvisitasjoner, ikke er egnet til formålet. Selv om rommet har et vindu, så har dette vært helt tildekket med rullegardin, og dører har vært låst ved gjennomgang. Når skjermingslokaler har vært tilgjengelige, har disse blitt brukt til å motta pasienter, svarer klinikkdirektør Haugan.

Hun sier det er svært sjelden at sykehuset gjennomfører nakenvisitasjon ved avdelingen, men at dette i noen tilfeller er nødvendig for å forsikre seg om at rusmidler eller farlige gjenstander ikke blir tatt med inn i avdelingen.

– Sykehuset skal gjøre sitt for å utbedre rutinene for hvordan en slik visitasjon gjennomføres, tilføyer Haugan.

Powered by Labrador CMS