VIL VENTE: Administrerende direktør Cathrine Lofthus anbefaler styreleder Svein Gjerdrem å vente med behandlingen av OUS-saken til styremøtet i januar. Foto: Vidar Sandnes

– Jeg anbefaler at Helse Sør-Øst ikke behandler OUS-utbygging nå

Administrerende direktør Cathrine Lofthus anbefaler sitt styre å vente med endelig behandling av konseptutredningen for nye sykehus ved Gaustad og Aker til styremøtet i januar.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Bare kort tid etter at det ekstraordinære styremøte ved Oslo universitetssykehus (OUS) i går fattet vedtak om videre fremdrift for de omstridte planene for bygging av nye sykehus på Gaustad og Aker, samt nedleggelse av Ullevål sykehus, ble styrepapirene til styremøtet i Helse Sør-Øst torsdag 13. desember lagt ut på det regionale helseforetakets hjemmesider.

Der anbefaler administrerende direktør Cathrine Lofthus sitt styre at endelig behandling av konseptrapporten fra OUS blir behandlet i styremøte for Helse Sør-Øst 31. januar 2019, og ikke førstkommende torsdag slik mange har trodd.

I saksfremlegget skriver Lofthus blant annet:

Konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad, Oslo universitetssykehus HF, ble avgitt fra prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF 16. november 2018. Rapporten ble behandlet i styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF den 30. november 2018 og skal behandles i styret ved Oslo universitetssykehus HF 6. desember 2018. Det pågår en tredje runde i høringen av planprogrammet ved Gaustad, med avslutning 10. desember 2018.

Prosessen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad, er omfattende og det er et svært komplekst prosjekt. Behandlingen i styret ved Oslo universitetssykehus HF 6. desember må inngå i grunnlaget for beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF. I denne saken gis styret derfor en redegjørelse for prosess og innhold i konseptrapporten som nå er ferdigstilt. Til styremøtet i januar 2019 vil styret få seg forelagt beslutningssak for endelig behandling av konseptrapporten.

Trenger tid
– Min vurdering er at vi ikke rekker en forsvarlig saksbehandling av en så stor og viktig sak som fremtidige planer for Oslo universitetssykehus er, frem til vårt styremøte 13. desember, sier Cathrine Lofthus til Dagens Medisin.

Hun påpeker at siden styre ved OUS hadde møte torsdag kveld, og hun selv må sende ut sakspapirer til sitt eget styremøte omtrent samtidig, så blir tiden for knapp til grundig og forsvarlig behandling. Dessuten er fristen for en tredje høringsrunde fra Plan og bygningsetaten i Oslo kommune om arealene rundt Gaustad, satt til 10. desember. Hva som skjer der kan få konsekvenser for planene ved OUS.

– Jeg anbefaler derfor styret i HSØ at vi gir en orientering om status for OUS nå, og at vi kommer tilbake med en beslutningssak hvor vi spesielt legger vekt på reguleringsrisiko og økonomisk risiko, sier Lofthus.

Powered by Labrador CMS