I psykisk helsevern avvises pasientene oftest uten å ha blitt undersøkt. Illustrasjon: Colourbox/Anne Mette sande Foto:

Tusenvis avvises i psykisk helsevern - uten undersøkelse

30 prosent av henvisningene til behandling i psykisk helsevern for voksne blir avvist.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dette kommer frem i tall fra Helsedirektoratet.

Forsker ved Lovisenberg sykehus, Per Arne Holman, som har gjennomgått tallene over avviste henvisninger, viser til at det er dobbelt så stor risiko for å bli avvist i psykisk helsevern for voksne, som til ortopedisk undersøkelse. Men de fleste i ortopedien blir undersøkt av en spesialist.
Ifølge Holman kan det dreie seg om opp mot 27.000 pasienter som blir avvist.
Les Holmans kronikk: - Systemfeil når hver tredje henviste pasient avvises
I psykisk helsevern avvises pasientene oftest uten å ha blitt undersøkt.

Store ulikheter
Forskjellene på andelen for avviste henvisninger er svært stor i ulike deler av landet:

  • Ved Halden Sarpsborg DPS, avvises 46,6 av henvisingene, altså nær halvparten.
  • Ved Nordfjord psykiatrisenter avvises kun to prosent.

Leder Trond Aarre i Nordfjord, er krystallklar:

– Når folk er i nød, må noen stå klar. Når en fastlege skriver at en pasient trenger hjelp, da er det sannsynlig at vedkommende trenger hjelp. Det skal være gode grunner til å avslå en søknad. For mange pasienter er det betryggende å komme hit, og det er betryggede for fastlegene å vite at de ikke har oversett noe.

– Det er et sterkt politisk krav at antallet avviste henvisninger skal ned. Er dette noe du har i bakhodet?

– Nei. Vi avviser ikke henvisninger - fordi vi ikke skal ha det slik.

«Har mer å gå på»
– Hva mener du er årsaken til at dette håndteres så ulikt rundt om i landet?

– Jeg tror det finnes veldig ulike tanker om hvilken rolle vi skal ha. Først og fremst skal vi være lette å spørre.

Aarre mener de aller fleste poliklinikkene har mer å gå på – om de prioriterer bedre.

– Dette handler om å drive husholdning med begrensede ressurser.

– Å møte alle ansikt til ansikt, er ressurskrevende?

– Det er ikke slik at vi har bedre kapasitet enn alle andre. At folk skal avvises, har jeg aldri likt tanken på. Psykisk helse og rus er viktig. Det tar seg ikke ut at det er vanskelig å få oss til å respondere. Dessuten skal vi ha respekt for kollegene i førstelinje. De tar tunge tak. Når de sier at pasientene trenger hjelp, så kan ikke vi – som ikke har møtt pasientene – fastslå at de ikke trenger hjelp.

Prioritering
– Aktiviteten i norske poliklinikker har ingenting å gjøre med ressurser. Det har kun å gjøre med valg av arbeidsform og hva som prioriteres. Jeg reiser mye rundt, og det er utrolig hvor mye kreativitet som brukes for å heve terskelen for å ha kontakt med folk.

Aarre mener det hersker en mentalitet som handler om at høye murer gir lettere arbeidsdager.

– Hvorfor bare ikke bestemme at andelen av avviste henvisninger skal være lavere? At vi ikke gjør det, er veldig rart, særlig når signalet er at «det er så viktig med psykiatrien», sier Aarre.

«Vanskelig»

Ved DPS Halden-Sarpsborg forklarer avdelingsleder Kari Gjelstad at de jobber med å finne ut av hvorfor så mange henvisninger blir avvist. Her tas ikke pasienter rutinemessig inn til samtale for å vurdere rett til behandling.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor det er slik.  Dette handler om at vi sikrer at pasienten prioriteres i henhold til nasjonale veiledere, uavhengig av hva tallene viser, sier Gjelstad

– Er det et mål å få ned andelen henvisninger som avvises?

– Det er et mål at de som trenger og har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, skal få det. Men de politiske føringene på dette er helt klare: Tallene skal ned.  Akkurat dette er vanskelig for inntaksteamene å forholde seg til; de behandler hver søknad individuelt. 

Powered by Labrador CMS