PUST: De som hadde tatt kurset forteller at de har nærværet med seg, de tar kontakt med pusten når de er stresset eller merker at de ikke er helt på plass. Foto: Gettyimages

Medisinstudenter mestret stress bedre med nærværstrening

Seks år etter et mindfulnesskurs hadde medisin- og psykologistudenter bedre evne til å være nærværende, og de hadde økt velvære.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

TIL STEDE: Forsker og lege Michael de Vibe sier det er utrolig viktig at helsearbeidere lærer å være tilstede i pasientmøtene. Foto: Arkiv

Det viser en norsk studie som nylig ble publisert i PloS One.

288 medisin- og psykologistudenter fra Oslo og Tromsø deltok i studien. Halvparten deltok i et 15 timers kurs i mindfulness.

Økt velvære
Seks år etter kurset rapporterer studentene om økt nærvær, økt velvære, og økt bruk av aktive mestringsstrategier, sammenlignet med kontrollgruppen.

Førsteforfatter på studien er Michael de Vibe, pensjonert lege og familieterapeut. Han jobbet ved Folkehelseinstituttet da studien ble gjennomført.

– Det er utrolig at kurset har effekt seks år senere. Deltakerne øver ganske lite, omtrent én gang i måneden, sier Vibe.

Bruker teknikkene
Forskerne har intervjuet deltakerne i forbindelse med en annen, kvalitativ studie.

– De forteller at de har nærværet med seg, de tar kontakt med pusten når de er stresset eller merker at de ikke er helt på plass- dette er teknikker de lærte i kurset, sier de Vibe.

Lar følelser komme og gå
Studentene fikk ni undervisningstimer over seks uker, i tillegg til en hel undervisningsdag i uke sju.

de Vibe mener den positive effekten av kurset kommer av at deltakerne lærer seg å la tanker og følelser komme og gå, og at innsikten i at tankene og følelsene ikke er dem, men noe de kan forholde seg til, gir et nytt perspektiv.

– De har endret måten de møtte utfordringer på- de gikk oftere i møte med dem, istedenfor å unngå eller flykte fra dem, sier han.

Mindfulness i kontrollgruppen
Effekten av kurset ble vurdert å være middels stor.

– Da vi fulgte opp studentene, så vi faktisk at 25 prosent av de i kontrollgruppen også hadde tatt et kurs i yoga eller mindfulness i mellomtiden. Det er jo ikke så underlig, siden de studentene som ønsket å delta i studien trolig hadde interesse for dette. Men det kan ha ført til at forskjellen mellom gruppene ble mindre enn den ellers ville vært, sier de Vibe.

Viktig for pasientene
Tilstedeværelse er spesielt viktig for helsepersonell, påpeker han.

– Hvis du spør pasientene, vil de si at det å bli sett, hørt og forstått er det viktigste for dem. Å bli møtt slik, vil også påvirke helsen deres. Faktisk har studier vist at det å bli møtt på en god måte reduserer dødsrisikoen. Det er altså utrolig viktig at helsearbeidere lærer å være tilstede i pasientmøtene, sier han.

Personutvikling
For å gjøre en god jobb som lege må man kunne faget- men også utvikle seg som menneske, sier de Vibe.

- Hvordan man utvikler seg som person bør bli en del av medisinstudiet. Mindfulness kan være en del av det, men det er ikke eneste måte å jobbe med personutvikling på, understreker han.

Interessekonflikter: Michael de Vibe holder private kurs i mindfulness og har utviklet et nettbasert kurs i nærvær.

Powered by Labrador CMS