ELEKTRISK AKTIVITET: Hjernecellene fra de med bipolare lidelser hadde tre til fire ganger mer elektrisk aktivitet enn hos friske. Foto: Colourbox
ELEKTRISK AKTIVITET: Hjernecellene fra de med bipolare lidelser hadde tre til fire ganger mer elektrisk aktivitet enn hos friske. Foto: Colourbox

Kan forutsi effekten av litium hos bipolare

Ved å se på hjernecellene til pasienter med biopolar lidelse kan en se om litiumbehandling vil ha effekt, viser ny forskning.

Publisert

Litium blir regnet for å være den beste medisinen for å behandle pasienter med biopolar lidelse. Mange tusen mennesker i Norge bruker litium.

Nå er det publisert en ny internasjonal multisenterstudie i Nature, der forskere fra Haukeland universitetssjukehus har deltatt.

Hudceller
Forskerne har tatt hudbiopsier fra pasienter med bipolar lidelse og fra friske. Fra disse prøvene har forskerne via stamcelleteknologi laget hjerneceller.

Hjernecellene fra de med bipolare lidelser hadde tre til fire ganger mer elektrisk aktivitet enn hos friske.

Effekt på aktiviteten
Det viste seg også at aktiviteten i hjernecellene ble reversert av litiumbehandling, men bare i de cellene som kom fra personer som hadde hatt effekt av litiumbehandling.

– Dette er en av de første studiene som på cellenivå viser hvordan bipolar lidelse påvirker hjernen og hvorfor litiumbehandling virker for noen pasienter med denne sykdommen, mens andre ikke har nytte av det samme medikamentet, sier Ketil J. Ødegaard, som er medforfatter på studien, til helse-bergen.no.

Tilpasse medisinene
Han er forskningssjef ved Haukeland og professor ved Universitetet i Bergen, og han leder den norske delen av studien.

Det at hjernecellene viser avvikende elektrisk aktivitet gir en ny mulighet for å tilpasse medikamentvalgene til den enkelte pasient, ifølge Ødegaard.

– I tillegg kan det bli lettere å oppdage nye medisiner, sier han.

Powered by Labrador CMS