VOLD: Barndomstraumer ble i denne studien definert som å ha blitt utsatt for seksuelt misbruk, fysisk vold eller psykisk vold.  Foto: Gettyimages
VOLD: Barndomstraumer ble i denne studien definert som å ha blitt utsatt for seksuelt misbruk, fysisk vold eller psykisk vold. Foto: Gettyimages

Høyere CRP etter barndomstraumer

Schizofrenipasienter som hadde opplevd traumer i barndommen, hadde høyere CRP enn de som ikke hadde barndomstraumer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En stor norsk studie har sett på CRP hos pasienter med schizofreni.

Studien besto av 483 deltakere. 148 hadde schizofreni, 123 hadde bipolar lidelse og 212 var friske kontroller.

– Studien viste at pasienter som hadde vært utsatt for barndomstraumer, hadde høyere lavgradig CRP enn de som ikke hadde vært utsatt for dette, sier førsteforfatter Monica Aas.

Antall episoder påvirket CRP
CRP-verdier (c-reaktivt protein) over 20 mg/L ble ekskludert for å unngå at en akutt infeksjon skulle påvirke analysene.

– Jo flere traumeopplevelser pasientene hadde vært utsatt for, jo høyere var CRP. Her så vi en klar sammenheng, sier Aas.

Barndomstraumer ble definert som å ha blitt utsatt for seksuelt misbruk, fysisk vold eller psykisk vold. Dette er den største studien som har sett på CRP ved bipolar lidelse og schizofreni.

Kan påvirke hjernen
Hun viser til at verken hjernen eller immunsystemet er fullt utviklet ved fødselen.

– Tidlige opplevelser kan være med å forme immunsystemet og hjernen, og dermed kan det å bli utsatt for traumer som barn påvirke immunforsvaret. Dette kan skje gjennom langvarig forandring i stressresponsen, sier Aas.

En rekke studier tyder på at immunsystemet er overaktivert hos pasienter med schizofreni eller ved bipolar lidelse.

– Det forskes mye på sammenhengen mellom schizofreni og bipolar lidelse og inflammasjon i disse dager, og noen mener at disse lidelsene kan spores til inflammasjon av hjernen, sier Aas.

Overvektige
Artikkelen viser også at individer med barndomstraumer hadde høyere vekt enn folk flest.

– Økt BMI kan være med på å øke CRP, siden magefett aktiverer immunresponsen. Så den høyere BMI-en kan være en av flere mekanismer bak den forhøyede CRP-en vi ser hos disse pasientene, sier Aas.

Generelt hadde gruppen av pasienter mer barndomstraumer, høyere CRP og høyere BMI enn kontrollgruppen med friske personer.

Dårligere helse
CRP øker ved betennelse i kroppen, for eksempel på grunn av bakterie- eller virusinfeksjon. Men CRP stiger også ved andre tilstander, som gikt og kreft.

– Hvilke følger får det for pasientene å leve med forhøyet CRP?

– Langvarig lavgradig inflammasjon er forbundet med både dårligere psykisk og fysisk helse. Vi vet at disse pasientene lever i gjennomsnitt mer enn ti år kortere enn den generelle befolkningen, men vi vet fortsatt lite om hva som ligger bak den reduserte levealderen, sier Aas.

Fysisk helse
Det vil være viktig å ha fokus på den fysiske helsen hos disse pasientene, å holde vekta nede og oppmuntre til fysisk trening.

– Det er også noen spennende studier på gang angående bruk av betennelsesdempende medisiner ved psykiske lidelser, her kommer det trolig mer i tiden framover, sier Aas.

Powered by Labrador CMS