KØFRITT: Vil Ingvild Kjerkol legge til rette for at også norske pasienter kan få behandling hos private, slik at helsekøene reduseres, spør administrerende direktør i Aleris, Anita Tunold.

Lang ventetid er ikke god kvalitet

Til tross for at norske sykehuskøer er minst like lange, har regjeringen heller valgt å redusere bruken av private aktører, blant annet gjennom å ta bort ordningen Fritt behandlingsvalg.

Publisert

«Lang ventetid er ikke god kvalitet,» sier Danmarks helseminister og tar initiativ til at private aktører i større grad skal bidra til å redusere offentlige sykehuskøer for danske pasienter. Her hjemme venter vi spent på helseminister Kjerkols Nasjonale helse- og samhandlingsplan. Vil den norske regjeringen med helseministeren i spissen, ta et tilsvarende initiativ?

Rekordlange ventetider

Ventetidene ved offentlige sykehus er nå rekordlange, ofte opp mot to år på behandlinger som private aktører typisk kan hjelpe med. Som i Danmark har ventetidene bygd seg opp over tid, i forbindelse med pandemien og har siden fortsatt å øke. Den danske regjeringen iverksatte tiltak allerede i fjor og etablerte en fast track-ordning der private aktører kunne bidra med å behandle pasienter på områder med særlig lange ventetider. På den måten har et stigende antall pasienter fått behandling på statens regning hos private helsetjenesteleverandører – som en del av den offentlige helsetjenesten. Nå tar altså Danmarks myndigheter enda et skritt i retning av å sikre at danske pasienter skal få den hjelpen de trenger privat – uten å vente månedsvis i offentlig kø eller kjøpe seg ut av køen på egenhånd.

Her hjemme skjer akkurat det stikk motsatte. På tross av at norske sykehuskøer er minst like lange, har regjeringen heller valgt å redusere bruken av private aktører, blant annet gjennom å ta bort ordningen Fritt behandlingsvalg. De offentlige sykehusene har også tatt de politiske signalene: Helse Vest har sagt opp avtaler med alle private aktører, mens de andre regionale helseforetakene totalt sett har betydelig redusert avtalene med private som Aleris. Samtidig står altså pasientene i kø – og pasientbehovet bare øker. Selv om det er en dyrere løsning for helsetjenesten, for fellesskapet og for den enkelte pasient.

Ekspressutvikling mot todeling

For få år siden var over 40 prosent av pasientene i Aleris offentlige og sendt til oss innenfor rammen av avtaler med de offentlige sykehusene. I dag utgjør denne andelen kun 9 prosent, og andre aktører rapporterer om en tilsvarende nedgang. Samtidig ser vi i Aleris en kraftig vekst i den private delen av vår aktivitet: Stadig flere pasienter velger å komme til oss direkte. Vi er glade for å kunne hjelpe alle pasientene som kommer til oss, men skulle ønske at også den norske regjeringen tok initiativ til at flere pasienter kunne fått behandling hos private aktører gjennom den offentlige helsetjenesten. Når det motsatte skjer, legger egentlig regjeringen til rette for en ekspressutvikling mot en todeling av helsetjenesten – noe ingen av oss ønsker.

Kanskje er det denne erkjennelsen som har forsinket helseministeren i å komme med Nasjonal helse- og samordningsplan? Vil Kjerkol på fredag følge Danmarks eksempel – og legge til rette for at også norske pasienter kan få behandling hos private, slik at helsekøene reduseres?

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS