FASTLEGE-DEBATT: Kjersti Toppe (Sp), Ingvild Kjerkol (Ap) og Torhill Eidsheim (H) og Maria Jahrmann Bjerke (H) i panelet. Foto: Lasse Moe

Slik vil politikerne få flere leger til kommunene

– Hovedutfordringen er at dyktige og erfarne leger rømme fra tjenesten fordi de ikke orker mer. Det må stoppes, sier Ingvil Kjerkol (Ap).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

BERGEN (DAGENS MEDISIN): Fredag arrangeres den andre store konferansen om fastlegeprosjektet ALIS-Vest i Bergen. I to år har ti kommuner på Vestlandet fått statlig støtte til 15 fastleger i faste opplæringsstillinger for å bli spesialister i allmennmedisin (ALIS).

Dagen før konferansen kom nyheten om at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) styrker ordningen med 10 millioner kroner. Dermed bredder de ordningen ut til hele landet.

– ALIS skal være et tilbud i hele landet, derfor etablerer vi nå ALIS-kontorer i Bodø, Bergen, Kristiansand, Hamar og Trondheim. Kontorene skal driftes av kommunene med tilskudd fra staten. Det er gledelig at også Alis-Nord er i gang med sitt første leveår, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i HOD.

– Det er viktig at ALIS-modellen tilpasser seg lokale forhold, det kan for eksempel også være modellen innenfor selvstendig næringsdrift, understreker hun.  

– Bløff
Sammen med Kjersti Toppe (Sp), Ingvild Kjerkol (Ap) og Torhill Eidsheim (H) var hun invitert til å debattere fremtidens fastlegeordning.

– Vi vet hva som er problemet, nå må vi finne løsningene. Hovedutfordringen er at dyktige og erfarne leger rømme fra tjenesten fordi de ikke orker mer. Det må stoppes, sier Kjerkol.

Både Sp og Ap mener fastlegekrisen er alvorligere enn helseminister Bent Høie som nylig oppjusterte krisen fra seks til syv på en skala fra én til ti.

– Tiltakene som kommer Ap og Sp er løsninger vi allerede er godt i gang med. Vi har fått kritikk for at evalueringen av fastlegeordningen har tatt for lang tid, men nå kommer den, og det er viktig at vi har tatt oss den tiden, sier statssekretær Bjerke.

– Det er ikke riktig at Ap og Sp springer etter regjeringen. Det er en bløff fra scenen, repliserte Kjerkol, som sier Ap fortsatt står bak sitt milliardløft for fastlegeordningen.

Vil satse på bedre samhandling
Debattleder Anne Hafstad, som er journalist og kommentator i Dagens Medisin, ville vite hva politikerne vil gjøre for å vri flere nye legeårsverk fra sykehusene og over til kommunene.

– Vi trenger flere fastlegestillinger og mer praksis i kommunene i studietiden. Vi må også utdanne flere av våre egne leger i Norge. Når legene utdannes i en stor by, søker de seg gjerne ikke jobb i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane. Men jeg tror mange ønsker å jobbe i kommunene, det er attraktivt på en annen måte enn sykehusene. Den store lykken med ALIS er at man slipper å kjøpe seg en praksis for å begynne å spesialisere seg, sier Kjersti Toppe (Sp).

– Det er en utfordring at det er mer attraktivt å jobbe i sykehusene, og ett av våre hovedmål er å legge til rette for at det blir mer attraktivt å jobbe i kommunene. Vi må sørge for at fastlege blir en attraktiv yrkesvei. Da er bedre samhandling utrolig viktig. Gjennom ny teknologi og nye arbeidsformer kan vi også jobbe smartere, sier Bjerke, som nevner primærhelseteam som et eksempel.

Anne Marit Særsten Halvorsen er en av legene i ALIS-Vest prosjektet, som jobber på Bremnes legekontor på Bømlo. Hun har en klar oppfordring til politikene:

– Jeg elsker jobben min, men vi trenger flere leger. Jeg har en krevende liste og jobber overtid hver uke. Jeg har 700 pasienter på listen og kunne ikke hatt en lengre liste i starten, sier Halvorsen.

ALIS: Anne Marit Særsten Halvorsen. Foto: Målfrid Bordvik

Vil ha mer klarhet om AKS
Regjeringen har også foreslått en ny spesialistutdanning for sykepleiere, avansert klinisk allmennsykepleie (AKS), som har møtt mye kritikk, særlig fra Legeforeningen. Kritikken går på at ansvarsfordelingen mellom leger og de nye spesialistsykepleierne, er uklar.

– Vi må ha mer klarhet i hva som er tenkt. Vi kan ikke viske ut rollene her, leger og sykepleiere har forskjellig kompetanse og skal fylle ulike roller. Jeg møter mange fastleger som ønsker å bygge ut sin praksis og være mer tverrfaglige, men som ikke opplever at det legge stil rette for det. Man kunne kanskje pratet med noen i forkant for å unngå støyen rundt denne høringen, sier Kjerkol.  

– Har dere tullet det litt til for dere selv i måten dere har formulert høringsutkastet på?, ville debattleder Anne Hafstad vite.

– Vi skal selvfølgelig presisere det som Bent Høie allerede har sagt, nemlig at vi ikke har foreslått noen endringer i formell oppgavedeling mellom leger og sykepleiere. Når vi sier at sykepleiere skal ha en selvstendig rolle gjelder det det sykepleiefaglige; legen skal fortsatt ta de medisinskfaglige beslutningene, svarer Bjerke.

– Trengs i distriktene
– Sykepleiere står alene i kommunen i dag med krevende utfordringer og vi trenger sykepleiere med større generalistbakgrunn. Denne utdanningen skal dekke pasientens behov for sykepleie, det dekker ikke fastlegeordningen i dag, sier Bjerke.

– Kan du garantere at dette ikke fører til legeflukt fra distriktene?

– Det er ingenting i forslaget som automatisk tilsier at leger i distriktene skal erstattes av sykepleie. Jeg ser i debatten at mange er bekymret for at det skal utvikle seg en trend med store sykepleieklinikker hvor sykepleiere diagnostiserer og henviser. Det er ikke dit vi skal, sier statssekretæren.

Powered by Labrador CMS