SMS: Slik ser meldingen mange fastlegekontor har fått tilsendt. Kari Olsen som står som avsender, er et fiktivt navn. Foto: Skjermdump
SMS: Slik ser meldingen mange fastlegekontor har fått tilsendt. Kari Olsen som står som avsender, er et fiktivt navn. Foto: Skjermdump

Ber om prøvetime hos fastlegen

Fastleger reagerer på anonyme henvendelser til legekontorer fra Forbrukerrådet, der de blant annet blir bedt om å oppgi om de tilbyr prøvetimer.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Flere fastlegekontor har den siste tiden mottatt følgende SMS: «Hei! Jeg skal bytte fastlege, er det mulig å få en prøvetime? Er det også mulig å få informasjon om legene deres tilsendt på epost?
Min epost adresse er: xxxx@outlook.com. Mvh XX».

Dagens Medisin får opplyst at flere fastlegekontorer også har mottatt telefonhenvendelser fra skjult nummer, der personen som ringer ber om å få informasjon om legene og prøvetime til lege for sin mor som skal skifte fastlege.

Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet sier at de i flere undersøkelser benytter anonyme forespørsler.

      
        Foto: Forbrukerrådet
Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet sier at de i flere undersøkelser benytter anonyme forespørsler. Foto: Forbrukerrådet

Oppdrag fra Forbrukerrådet
Legene har tatt kontakt med avsenderen bak nummeret i SMS-en, som viser seg å tilhøre markedsanalysebyrået Norstat. I en e-post til et av legekontorene, bekrefter Nortstat at dette er et oppdrag de gjør på vegne av Forbrukerrådet.

«Hei! Henviser til mail med spørsmål om henvendelse fra telefonnummer XXX XX XXX til legekontorer den siste tiden. Jeg kan bekrefte at dette er et oppdrag vi gjør. Skulle det være noen spørsmål til dette, ber jeg deg ta kontakt med XX i Forbrukerrådet,» heter det i e–posten.

En av fastlegene som har mottatt spørsmål om prøvetime og informasjon om legene ved sitt legesenter, sier til Dagens Medisin at han opplever henvendelsen som «spesiell».

– Dersom fastleger skal tilby prøvetimer vil det være ressurskrevende i en allerede presset arbeidshverdag, og i alle fall ikke kvalifisere som nødvendig helsehjelp, som jo er fastlegens oppgave, sier han.

Kommenterer ikke innholdet
Forbrukerrådet bekrefter overfor Dagens Medisin at de holder på med en undersøkelse blant fastlegene.

– Vi er i gang med en fastlegetest som ennå ikke er ferdig. Derfor vil vi ikke kommentere på innholdet i undersøkelsen før vi offentliggjør funnene, sier Anne Kristin Vie, Fagdirektør i offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet.

Peter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, sier han har vanskelig for å ta Forbrukerrådets undersøkelse seriøst. 

      
        Foto: Arkivfoto
Peter Brelin, leder for Norsk forening for allmennmedisin, sier han har vanskelig for å ta Forbrukerrådets undersøkelse seriøst. Foto: Arkivfoto

Hun påpeker at Forbrukerrådet alltid har testet ulike grupperinger i samfunnet, også innenfor helse.

– Vi har ulike testmetoder. Noen ganger benytter vi anonyme henvendelser, såkalt mystery shopping, sier Vie.

– Flere leger reagerer på at de blir spurt om de tilbyr prøvetimer, hvorfor stiller dere spørsmål om dette?

– Jeg ønsker ikke å kommentere mer på innholdet i undersøkelsen ettersom den ikke er publisert.

– Ingen gode faglige grunner 
Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, blir overrasket når han får høre om henvendelsene til fastlegekontorene. Han stiller spørsmål ved hva Forbrukerrådet egentlig er ute etter når de ber om prøvetime hos fastlegen.  

– Noe av verdien i den norske fastlegeordningen er kontinuitet og en langvarig relasjon mellom fastlege og pasient. Det står i en viss kontrast med det markedsorienterte helsevesenet Forbrukerrådet syns å promotere her, og man får i hvert fall ikke etablert dette i løpet av en prøvetime, sier Brelin og fortsetter:

– Så vidt jeg vet finnes det ingen gode faglige grunner for å anbefale at fastlegene skal tilby prøvetimer.

Brelin reagerer på at henvendelsene kommer anonymt. Han mener Forbrukerrådet svekker tiltroen til arbeidet sitt når de seiler under falskt flagg.

– Det er legitimt at pasientene ønsker å gjøre seg orientert om fastlegen, men den informasjonen bør ikke komme på e-post til fiktive personer. Denne undersøkelsen syns jeg virker såpass lite seriøs at jeg har litt problemer med å ta den alvorlig, sier Brelin. 

Powered by Labrador CMS