EKSPERTER: Advokat Johan Ratvik i DLA Piper og Mads Andenæs, jusprofessor ved Universitetet i Oslo.  Foto:
EKSPERTER: Advokat Johan Ratvik i DLA Piper og Mads Andenæs, jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Foto:

Advokat: – Melin fester grepet om hele verdikjeden

– Dette er samlet sett en så alvorlig sak at det bør undersøkes bredt av flere tilsynsmyndigheter, sier jusprofessor Mads Andenæs.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har presentert problemstillingene knyttet til Jesper Melins mange selskaper for advokat og partner, Johan Ratvik i advokatfirmaet DLA Piper. Han har blant annet vurdert om Melin har tatt styringen og eventuelt sikret seg en tilnærmet monopolsituasjon ved fastlegekontorene.

Les også: Slik tok han styringen på fastlegekontorene

– Det fremstår som om Jesper Melin har løst et skrikende behov på betalingssiden ved fastlegekontorene og sikkert frigjort mye tid som kan brukes på pasientbehandling. Nå fremstår det imidlertid som om han er i ferd med å bruke denne posisjonen til å feste grepet om hele verdikjeden ved legekontorene, sier Ratvik til Dagens Medisin.

Ratviks vurdering er at selv om Melin har solgt seg ned i Melin Medical og nå har en eierandel på 49.9 prosent, så betyr ikke dette nødvendigvis at han reelt sett har gitt fra seg styringen. De resterende aksjene er fordelt på fire ulike selskaper. Sentralt på eiersiden i to av dem sitter en av Melins mangeårige samarbeidspartnere, som også er styreleder i flere selskaper i Melingruppen.

Jeg mener at det å ha en slik selskapsstruktur, er uforenlig med å være tjenesteyter til det offentlige helsevesenet Mads Andenæs, jusprofessor UiO

– Normalt vil en slik eiersits i praksis bety at han fortsatt har det siste ordet i Melin Medical, sier Ratvik, som understreker at han ikke vet om det foreligger andre, underliggende avtaler med de øvrige eierne som begrenser Melins innflytelse

Etterlyser opprydding
– Dette er samlet sett en så alvorlig sak at det bør undersøkes bredt av flere tilsynsmyndigheter. Jeg mener det er flere uheldige forhold som avdekkes i reportasjen til Dagens Medisin, sier professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Og han legger til:

– Her er det over tid opparbeidet en monopolsituasjon som kan være i strid med konkurranselovgivningen. Jeg mener det er uforenlig med å være tjenesteyter til det offentlige helsevesenet og ha en slik selskapsstruktur som det Jesper Melin har gjennom Melin Holding, sier Andenæs.

Se oversikt: Dette er selskapene til Jesper Melin

Han understreker at transparens og klarhet er avgjørende.

Mulige interessekonflikter
– Selskapsstrukturen innebærer at leger og helsevesenet ikke gis rimelig mulighet til å ta stilling til interessekonflikter, eller overhodet forstå hvem det er som tilbyr tjenestene. Det er nærmest umulig å se at det inngås kontrakter med samme mann på alle funksjonene ved legekontoret, sier Andenæs.

Han mener en så omfattende styring over legekontorene kan påvirke det totale tilbudet til pasientene og at saken blir spesiell fordi dette til syvende og sist handler om grunnleggende offentlige helsetjenester til store deler av befolkningen.

Henvendelser til Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet bekrefter at de har fått flere tips etter at Pasientsky kjøpte Hove Medical, men foreløpig har de ikke åpnet sak.

– I løpet av den siste tiden er vi gjort oppmerksomme på denne problemstillingen fra flere ulike hold. På nåværende tidspunkt holder vi på å sette oss inn i oppkjøpet og konsekvensene av det. Vi vurderer om vi skal gå nærmere inn i det, men det er for tidlig å si, sier nestleder Beate Berrefjord i avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Les også: Jesper Melin avviser monopol-kritikk: – Jeg har løst et stort problem for legene

Powered by Labrador CMS