ALVORLIG: – Mange unge har svart på undersøkelsen vår, og når de forteller om hvor ille situasjonen er, blir dette ekstra alvorlig, sier Tor Magne Johnsen, fastlege, NTNU-lektor og leder for Trønderopprøret. Foto: Vidar Sandnes Foto:

6 av 10 fastleger har vurdert å slutte på grunn av arbeidspress

– Tallene er for det meste i tråd med hva vi hadde forventet og er dessverre ikke veldig overraskende, sier fastlege Tor Magne Johnsen, leder av Trønderopprøret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

«Jeg har i løpet av de siste seks måneder tenkt på å slutte i jobben på grunn av arbeidspress». Dette er ett av de mange spørsmålene som stilles i Fastlegeordningen 2.0 Trønderopprøret sin store undersøkelse blant fastleger i Norge.

Nær seks av ti fastleger som svarte på undersøkelsen (se faktaboks) sier de er litt enig (31 prosent) eller helt enig (28 prosent) i utsagnet.

Bare snaut hver fjerde fastlege er helt uenig, og har altså ikke tenkt tanken å slutte som fastlege på grunn av arbeidspresset.

Trønderopprørets fastlegeundersøkelse

Undersøkelse om fastlegenes arbeidssituasjon, oppgaver og arbeidsbelastning. Trønderopprøret, en gruppe fastleger som også er NTNU-lektorer, står bak undersøkelsen. Over 100 fastleger, mer enn hver femte fastlege i Norge, har svart på den omfattende undersøkelsen.Undersøkelsen skal reflektere en vanlig dag med full klinisk praksis uten legevakt etter vanlig arbeidstid.Svarene er jevnt fordelt kjønnsmessig og geografisk, med overvekt av svar fra leger i Trøndelag.Over 87 prosent av fastlegene er selvstendig næringsdrivende, og bare 4,3 prosent har fastlønn.De fleste som har svart er i alderen 30-39 år (38 prosent). Tre av ti er i 40-årene, 16 prosent er i 50-årene, og 12,5 prosent av fastlegene er mellom 60 og 69 år.Mer enn seks av ti mener undersøkelsen er «svært relevant» for å beskrive arbeidsdag og arbeidssituasjonen deres, og 32 prosent svarer «ganske relevant».

Trønderopprørets undersøkelse har svar fra over 1000 fastleger, og er en dybdeundersøkelse som supplerer Helsedirektoratets rapport om fastlegers tidsbruk, lagt frem i februar i år. Her svarte 1876 av landets 4716 fastleger på undersøkelsen.

Bedre rammevilkår
«Jeg vil fortsatt være fastlege fem år frem i tid, gitt dagens situasjon». Mer enn hver femte fastlege svarer «helt uenig», og drøyt 25 prosent svarer «litt uenig».

Få har helt klart bestemt seg for å fortsette i fastlegejobben – bare 15 prosent er «helt enig» i utsagnet om at de fremdeles jobber som fastlege om fem år, med utgangspunkt i dagens arbeidssituasjon.

Bedre rammevilkår ser ut til å være avgjørende for å beholde fastlegene i jobben: Tre av fire sier de vil fortsette dersom rammevilkårene blir bedre, og 15 prosent svarer «litt enig» på «Jeg vil fortsatt være fastlege fem år frem i tid, dersom rammevilkårene blir bedre».

Underbygger alvoret
Tor Magne Johnsen, leder for Trønderopprøret, mener undersøkelsen er representativ for fastlegene.

– Tallene er for det meste i tråd med hva vi hadde forventet og er dessverre ikke veldig overraskende. Resultatene fra undersøkelsen underbygger alvorligheten i fastlegenes arbeidssituasjon og underbygger det faktum at det må skje endringer raskt, sier Johnsen til Dagens Medisin.

Ulike tiltak
Trønderopprør-gruppa har mandag og tirsdag hatt møte med blant andre KS, politikere, departementet og Helsedirektoratet.

– Viktigheten av å ha en god fastlegeordning, både med tanke på kvalitet og samfunnsøkonomi, er noe vi understreker overfor politikerne. En stor andel av dagens fastleger er over 60 år og vil om få år slutte som fastleger. Mange unge har svart på undersøkelsen vår, og når de forteller om hvor ille situasjonen er, blir dette ekstra alvorlig, poengterer Johnsen, som er fastlege i Trondheim og NTNU-lektor.

– Hva mener dere blir det viktigste nå?

Det er bekymringsfullt og skremmende at så mange ofte har tanker om å slutte som fastlege. Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen

– Vi trenger raske tiltak for å implementere håp hos fastlegene, men også en mer langsiktig planlegging for å styrke fastlegeordningen og gjøre den mer robust. Vi innser at det trengs tid for å få til dette, men samtidig må umiddelbare tiltak på plass. Her tror vi ulike tiltak kan gi ønsket effekt, svarer Tor Magne Johnsen.

– Skremmende
Leder av Allmennlegeforeningen (AF), Tom Ole Øren, sier undersøkelsen bekrefter tilbakemeldinger fra fastlegene.

– Det er bekymringsfullt og skremmende at så mange ofte har tanker om å slutte som fastlege. Tallene viser den alvorlige situasjonen for fastlegene og at det trengs raske tiltak og mer langsiktige tiltak. Undersøkelsen bekrefter det vi har hørt når vi i Allmennlegeforeningen har reist rundt i landet. Vi har fått mange like beskrivelser av hvordan de opplever arbeidsdagen sin. Hvis ikke rammebetingelsene blir bedre, vil mange slutte. Det bekreftes av undersøkelsen, sier Øren til Dagens Medisin.

– Hva mener AF er det viktigste tiltaket på kort sikt?

– Vi må gjøre det forutsigbart og attraktivt å gå inn det fantastiske yrket som fastlege er. Finansieringen blir viktig. Mange unge ønsker fastlønn de første årene de etablerer seg, og finansieringen må gjøre det mulig å starte som selvstendig næringsdrivende. Utgiftene skremmer de unge fra å starte opp fastlegepraksis. AF har foreslått et grunntilskudd for fastleger som har mindre enn 500 pasienter på listen sin.

– Bedre rammevilkår handler også om å ha god økonomi til å oppdatere deg faglig og spesialisere deg innen allmennmedisin, nå som det er et krav. Og listelengden må ned til minst 1100 – kanskje enda lavere, svarer Øren.

Powered by Labrador CMS