«VINGLETE»: – Ap har snudd helt om på politikken på noen uker, og stemt ned forslag om det de selv nå sier de skal gå til valg på, sier Kjersti Toppe (Sp). Hun er lite imponert over at Ap lanserte et valgløfte som de for seks uker siden sa nei til i Stortinget.  Foto:

«VINGLETE»: – Ap har snudd helt om på politikken på noen uker, og stemt ned forslag om det de selv nå sier de skal gå til valg på, sier Kjersti Toppe (Sp). Hun er lite imponert over at Ap lanserte et valgløfte som de for seks uker siden sa nei til i Stortinget.

Foto:

Ut mot Ap etter valgløfte om psykisk helse: – Vinglete og lite troverdig

– Forklaringen fra Ingvild Kjerkol om hvorfor Ap den 8.mars i Stortinget stemte sammen med regjeringspartiene mot vårt forslag, er ikke troverdig, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

Publisert

Som Dagens Medisin skrev lørdag, stemte Arbeiderpartiet (Ap) ned sitt eget valgløfte om psykisk helse i Stortinget, for seks uker siden.

Det var før helgen at Ap lanserte et nytt valgløfte, nemlig at ingen henvisninger av barn og unge i psykiatrien skal avvises.

– Alle som henvises skal vurderes, og ingen henvisninger skal avvises, sa Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson til Dagens Medisin fredag.

Akkurat dette har Senterpartiet (Sp) fremmet i et representantforslag, og da dette ble behandlet i stortinget den 8.mars i år, sa Ap nei til forslaget.

Ap lanserte også et annet løfte, nemlig at de vil «plassere spesialistene i front, slik at erfarne spesialister vurderer alle henvisninger og henter alle inn til en vurderingssamtale».
I det samme representantforslaget hadde Sp og SV også foreslått at alle henvisninger blir vurderte av ledere i BUP med spesialistkompetanse.

Også dette forslaget vendte Ap tommelen ned for.

Lørdag sa Kjerkol til Dagens Medisin blant annet at hun mener forslaget om spesialister som ble fremmet av Sp og SV, ikke handler om samme sak som det Ap lover. Hun kommenterte ikke forslaget om henvisninger.

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Sp mener det er åpenbart at Ap har snudd i saken:
– Dette er vinglete og lite troverdig fra Ap. Her er det tydelig at Ap har snudd helt om på politikken på noen uker, og stemt ned forslag om det de selv nå sier de skal gå til valg på.

– Forklaringen fra Kjerkol om hvorfor Ap den 8.mars i stortinget stemte sammen med regjeringspartiene mot vårt forslag, er ikke troverdig. Om det var noe i formuleringene de var uenige i, kunne de jo kommet med andre merknader selv, men det gjorde de ikke, sier Toppe, som mener forslaget var helt i tråd med det nå landsmøtet til Ap har vedtatt.

– Ap i Stortinget har altså nettopp stemt ned et identisk forslag til det landsmøtet deres har vedtatt, sier Toppe. 
– Skal spesialistene i front, må også de vurdere henvisningene. Det skjer alltid lokalt, og handler ikke om detaljstyring, men om å forstå hvordan helsetjenesten fungerer. Bakgrunnen for forslaget var blant annet rapporten fra Barneombudet (Skulle hatt BUP i en koffert), som nettopp var tydelig på dette behovet, sier hun.

Rapporten Toppe viser til er laget av Barneombudet og kom i oktober i fjor. Den konkluderer med at dagens psykiske helsevern ikke er rigget godt nok for å oppfylle barns rett til best mulig helsehjelp.
Kjerkol: – Går til valg på kvalitetsløft
Ingvild Kjerkol har følgende kommentar til Toppes uttalelser:

– Vi går til valg på et kvalitetsløft som skal sørge for spesialister i front. Vi håper å komme i regjering for å gjennomføre dette. Sp sitt forslag var veldig detaljert og sa at ledere på hver avdeling med spesialistkompetanse skulle vurdere henvisningene. Vi mener forslaget var for detaljert. Programmet vårt ble forøvrig først vedtatt i helga, sier Kjerkol til Dagens Medisin søndag kveld.  

Powered by Labrador CMS