LMI er positiv til Helsenæringsmeldingen

LMI-direktør Karita Bekkemellem er positiv og forventer at regjeringen følger opp de gode intensjonene med faktisk handling.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustriforeningen Foto: LMI

– Det som er utfordringen for de ministrene med ansvar for dette nå, er å styre og lede sine fagetater så godt at den nye politikken faktisk blir gjennomført. Vi kan ikke fortsette med reformangst i helsetjenesten. Den meldingen som er lagt frem  vil sikre endringer ned i systemet til beste for pasientene dersom den følges opp og gjennomføres sier administrerende direktør Karita Bekkemellem i Legemiddelindustriforeningen til Dagens Medisin.

Hun har foreløpig ikke lest hele meldingen detaljert, men mener at dette så langt ser ut til å være en gledens dag for legemiddelindustrien og svar på noe bransjen  har ventet på siden 2009. Bekkemellem er særlig glad for at hun finner igjen mange av inspillene de har gitt i prosessen frem til en endelig meldig.  

 – Bedret konkurransekraft for helsenæringen, kultur for samarbeid, og behovet for at Norge skal være en attraktiv samarbeidspartner for helsenæringen ser ut til å være viet stor plass. Vi merker oss også at regjeringen vil videreføre den gode dialogen med helsenæringen som har vært under arbeidet med denne meldingen, sier Bekkemellem.

Hun legger til at dette gir en ekstra motivasjon til å jobbe konstruktivt videre for å realisere det overordnede målet med meldingen, nemlig at det skapes en sterk helsenæring i Norge som kan bidra med økt verdiskaping i form av eksportinntekter og arbeidsplasser, og som samtidig bidrar til bedre helsetjeneste og bærekraftige løsninger for samfunnet, sier Bekkemellem.

Styrelederen også positiv
Også Veronika Barrabes, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis, har et godt førsteinntrykk av Helsenæringsmeldingen.

 – Vår næring står klare med produkter og løsninger som vil gi bedre pasientbehandling og gevinster for samfunnet. Det er derfor gledelig at det i stortingsmeldingen anerkjennes at bedre samspill mellom helse og næring er nødvendig for å ta ut denne gevinsten. I det videre arbeidet nå vil vi bidra til å konkretisere tiltakene i stortingsmeldingen for å sikre god kvalitet på helsetjenestene våre – med sterkt bidrag fra næringen, sier Barrabes.

Powered by Labrador CMS