FORESLÅR KVALITET: Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin, foreslår at myndighetene lager så gode e-konsultasjonsløsninger at fastlegene kaster seg over løsningene, i stedet for å tvinge gjennom bruk ved å lovfeste krav i fastlegeforskriften. Foto: Vidar Sandnes

Kritisk til tvang: Vil ikke ha lovfestet rett til tilbud om video fra fastlegen

Lederen i Norsk forening for allmennmedisin er positiv til å ta i bruk video, men tror ikke at å lovfeste at alle fastleger skal tilby videotjenester, er den beste medisinen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nylig ble rapporten «E-konsultasjon hos fastlege og legevakt» utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Rapporten anslår blant annet at den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å tilby bedre e-tjenester til hele 534 millioner kroner i en tiårsperiode.

I rapporten fra direktoratene skisseres flere løsninger for å stimulere fastlegene til å ta i bruk videokonsultasjoner, gjennom portalen Helsenorge.no.
Blant annet foreslår direktoratene å lovfeste at fastleger må tilby tekst- og videokonsultasjoner og timebestilling gjennom Helsenorge.no, i fastlegeforskriften. Ifølge rapporten kan et slikt krav tidligst iverksettes 1. januar 2021. 

Positiv til konklusjon
Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), er fornøyd med at direktoratene har konkludert med at fastlegene nå snart bør ta i bruk e-konsultasjon med video, via Helsenorge.

– Det er bra at et økosystem blir tilgjengelig for å kommunisere med pasientene. Målet er jo at alle pasienter skal kontakte alle behandlere gjennom enkle og forutsigbare måter. Og at man slipper og forholde seg til mange ulike applikasjoner, sier han. 

Brelin er veldig positiv til forslaget om at det skal forskes på e-helsekonsultasjoner og på insentivordningen for å få leger interessert i å bruke tjenestene.

Skeptisk til tvang
Han er imidlertid svært skeptisk til å legge inn et krav i fastlegeforskriften om at alle fastleger skal være tilstede med på Helsenorge med e-helsekonsultasjon og timebestilling.

– Jeg skjønner ikke hvorfor man skal bruke tvang for å få fastlegene til å bruke denne teknologien. Tvang er ikke noe godt utgangspunkt for å få entusiasme og utbredelse av ny teknologi. Jeg tror tvert imot at  det vil være ødeleggende for noe som kan bli et godt tilbud til pasientene. Myndighetene bør tenke at de skal lage en så god tjeneste at alle fastleger frivillig vil kaste seg over tjenesten med begeistring, sier Brelin.

Forstår ikke pengebeløp
Et av de andre insentivene som direktoratene foreslår, er et tilskudd på 10.000 kroner til hver fastlege av de tusen første som tilbyr alle elektroniske tjenester gjennom Helsenorge.

– Økonomiske insentiver er et godt virkemiddel for å ta i bruk ny teknologi, men disse 10.000 kronene har jeg ikke helt forstått hva skal gå til.

Brelin opplyser at han er spent på departementets behandling av rapporten og forklarer at de nå skal behandle rapporten politisk, internt i Legeforeningen og NFA og sier de vil jobbe videre med problemstillingen.

Regjeringsplattformen
Nylig kom regjeringens politiske plattform, hvor den borgerlige flertallsregjeringen la frem den politikken de har kommet til enighet om. I et av løftene i plattformen til primærhelsetjenesten heter det at regjeringen skal «innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det».

Les mer om de politiske løftene til den nye regjeringen her: «Dette er regjeringens nye helseplattform».

Powered by Labrador CMS