Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
VIDEO-SATSNING: - At det legges bedre til rette for videokonsultasjon hos fastlegene er viktig for å styrke den offentlig finansierte fastlegeordningen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Vidar Sandnes

Direktoratene foreslår å gi 10.000 kroner til fastleger for å bruke video

Ny rapport finner en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner over en tiårsperiode ved å forbedre digital pasientkommunikasjon. Rapporten har forslag til endringer i fastlegeforskriften og tilskudd.

Publisert: 2019-01-17 — 13.25 (Oppdatert: 2019-01-17 — 13.25)

Den nye rapporten «E-konsultasjon hos fastlege og legevakt» er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.

I sammendraget av rapporten heter det at «Gitt forutsetningene i kost- nytteanalysen, gir anbefalt konsept en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner kroner i netto nåverdi, mellom 2019-2028».  

Bakgrunnen for denne gevinsten er ifølge rapporten blant annet redusert tidsbruk og spart reisekostnad for norske innbyggere.

Direktoratene peker også på at det antar at tiltakene vil føre til bedre brukeropplevelse av helsetjenesten og bedre tilgjengelig. Det regner de med at vil medføre gevinster for fysisk og psykisk helse.

Rapporten fremhever også at det i Danmark er en målsetning om at en tredjedel av konsultasjonene mellom lege og pasient vil være digital. For Norge, tror de tekst- og videokonsultasjon kan utgjøre mellom ti og tjue prosent, om få år.  

Hele rapporten leser du her!

Kostnader på 245 millioner kroner
Rapporten anbefaler at norske fastleger kan ta i bruk allerede eksisterende videoløsninger for e-konsultasjon og går inn i de ulike fordelene og utfordringene med å etablere muligheten for dette, blant annet gjennom Helsenorge.no.

Direktoratene foreslår å forske på bruken, for å styrke kunnskapsgrunnlaget for e-konsultasjon. De vil også legge til rette for utdanning og veiledning for å gi leger og andre helseaktører tips om «beste praksis».

Det er ifølge rapporten behov for å utvikle løsningene på Helsenorge og grensesnittet, samt organisatoriske tiltak og stønadsordningen til fastlegene. Disse kostnadene er beregnet til 245 millioner kroner i nåverdi.

Høie: – Vil ikke ha engangsleger
– Dette er et viktig skritt for å skape pasientens netthelsetjeneste. Nordmenn er verdensmestere i bruk av ny teknologi, og mange ønsker å komme raskere og lettere i kontakt med helsetjenesten. Det å ta i bruk nye digitale løsninger vil dessuten gjøre helsetjenesten mer bærekraftig i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i forbindelse med at departementet offentliggjør rapporten.

Nylig har flere private aktører etablert seg med digitale konsultasjoner over video i Norge (for eksempel Kry, Eyr og Dr.Dropin).

Dersom forslagene i den nye rapporten blir innlemmet i fastlegeforskriften, vil norske fastleger bli nødt til å tilby blant annet videokonsultasjoner.

Direktoratene foreslår nemlig å stille krav i fastlegeforskriften om at fastlegene skal tilby tekst- og videokonsultasjon og nettbasert timebestilling på nettportalen Helsenorge. Ifølge rapporten kan et slikt krav tidligst iverksettes 1. januar 2021. 

Da vil de private aktørene på markedet få konkurranse fra alle landets fastleger, og ikke lenger være like enerådende.

Høie mener video-satsning hos fastlegene vil styrke det offentlige helsevesenet.

– At det legges bedre til rette for videokonsultasjon hos fastlegene er viktig for å styrke den offentlig finansierte fastlegeordningen. Vi vil ikke ha digitale engangsleger - vi vil ha digitale fastleger, sier han.

Tilskudd på 10.000
Et annet insentiv som direktoratene mener kan motivere fastlegene til å ta i bruk videoløsninger, er et forslag om at de 1.000 første fastlegene som tar i bruk tekst- og videokonsultasjon og nettbasert timebestilling på Helsenorge får et tilskudd på 10.000 kroner ut 2020. Totalt 10 millioner kroner.

Direktoratene skriver at e-konsultasjoner bør likestilles med vanlig konsultasjon, for å legge til rette for bruk hos fastlege og legevakt.

– Legens vurdering av hva som er medisinsk forsvarlig, må legges til grunn for valg av konsultasjonsform. Takst for tekst- og videokonsultasjon bør kunne kreves i kombinasjon med flere takster enn det dagens takst åpner for, skriver de.

Godkjenning av grensesnitt
I rapporten vises det også til at det bør opprettes godkjenningsprosesser for systemer og grensesnitt, for å sikre «god utvikling av leverandørmarkedet».

Med det mener direktoratene at etablerte bransjestandarder skal tas i bruk, som leverandører av tjenester må ta i bruk for å koble seg opp mot Helsenorge.

For å koble sammen ulike video-løsninger og la flere snakke sammen, foreslås en «nasjonal brotjeneste» - slik at aktører med ulik programvare kan kommunisere på tvers.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fremtiden 28.01.2019 17.02.00

  Artikkel skrevet 22 jan 2018: Don't Pay to Acquire Your First Users Why you shouldn’t pay to acquire your first users: 1. Paid acquisition can make something look like a need when it isn’t. 2. Advertising distances you from the problem 3. Distribution is part of the challenge. 4. Escalating commitment. https://www.kapwing.com/blog/dont-pay-to-acquire-your-first-users/ Utrolig at man bare vil kaste penge afsted. Tydelig at man ikke løser et behov da. Kanskje man skulle lage en video takst, for å få legen til å ta i bruk video tjenester?

 • Øyvind Kjelsvik 27.01.2019 16.34.01

  Jeg har tatt i bruk e-konsultasjon og timebestilling på helsenorge.no. Det er 2 av tre, altså ikke så verst. Kan jeg få NOK 6700,- værsåsnill?

 • Fastlege 1 21.01.2019 12.10.27

  Dette blir mis(brukt) av alle "bekymrede" pasienter og føre til masse overdiagnostisering og overbehandling da terskelen for å ta kontakt med fastlegen blir lavere.I tillegg blir det behov for 1000 fastleger til da det nå ikke er timer igjen i uken som vi kan bruke bortsett fra da vi sover.....

 • Bjørn Løndalen 21.01.2019 11.41.38

  Bare husk at man kan ikke f.eks gi henvisning til røntgen eller liknende på denne måten. Det er faktisk ikke lov. Henvisning skal bygge på en "personlig undersøkelse av pasienten". Radiolgoisk avdelinger og insitutter må nå avvise alle henvisninger der det fremkommer at videokonsultasjon er brukt, og fastlege MÅ vite at det ikke er lov å henvise slik.

 • Lege nr 100 17.01.2019 18.53.35

  Trodde aldrig jag skulle sæga det men: smart move från Høie. Litt synd med begrensning till 1000 første.

 • Fastlege SRH 17.01.2019 18.14.09

  Først må fastlegen få vite hva lægeforeningene sier om dette. Start HØRING: 1. DNLF svarer: ........ 2. AF svarer: ........... 3. NFA svarer: .......... Og ja, hvorfor incentiver til kun 20% av fastlegene etter "først til mølla"-prinisppet. Hva med pilotering før bredding i norske forhold? Nord-Norsk telemedisin er kanskje en mal. Kan videokonsultasjoner virkelig tenkes å erstatte 30% av reelle konsultasjoner. Her er det "kolleger" som sammen med Høie trekker i tråder både via Hdir og HOD / dir-E-helse osv.

 • lege 17.01.2019 17.55.59

  Det er fint med tilskudd og insentiver, men hva er tanken bak at ikke man kan si at alle fastleger som ønsker å begynne med videokonsultasjoner får veiledning i hvordan man praktisk går frem og dekket utgiftene man har ved det? Hvorfor er det de 1000 første som skal få tilskudd? Fastleger har ikke noe spillerom for å øke inntekter, takstene er strengt regulert. Hvorfor er det slik at Direktoratet kan diktere nye oppgaver uten at det er en selvfølge at medfølgende utgifter finansieres?

 • Per Arne Holman 17.01.2019 16.40.48

  Stimulering med tilskudd og takster til å ta i bruk videokonferanse i primær- og spesialisthelsetjenesten er bra. Men hvorfor skal det kreves en bestemt teknologi og bruk av et lukket nett? Det er jo ingen som tenker over at de kan bli lyttet på telefonlinjen når de ringer med smart-telefonen til sykehuset. Hvorfor er myndighetene som opptatt av at vi ikke skal bruke den samme telefonen eller nettbrettet med Skype, Messenger, Facetime o.l. som alle har med seg i lomma hele tiden? Politiet opplyste nylig ifm med bortføringsaken i Lørenskog, at de ikke er i stand til å avlytte Skype brukt av kriminelle, fordi det er så godt kryptert. Kommunikasjon er en ting. Lagring er noe annet. Norsk helsetjeneste må ta i bruk mer av alminnelig kommunikasjonsteknologi som finnes på markedet, som er billig og tilgjengelig for folk flest.

 • Ruben 18.01.2019 12.56.32

  Teknologien finnes og er klar til bruk! Det norske selskspet Confrere.com tilbyr allerede en superenkel videotjeneste til norske fastleger, til en fornuftig pris. Tjenesten krever ingen nedlasting av app eller pålogging med med passord (som alltid glemmes). Man får en lenke via sms og kan på den måten kobles rett opp til fastlegen.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!