LOVSTRIDIG: Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen mener det er strider med loven at Ekspertpanelet ikke har mandat til å vurdere metoder som Beslutningsforum har sagt nei til. Foto: Silje Katrine Robinson

Hevder Ekspertpanelets mandat er i strid med loven

I et nytt brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ber Kreftforeningen om at Ekspertpanelets mandat endres umiddelbart. Foreningen hevder dagens mandat er lovstridig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I dag kan Ekspertpanelet, det nasjonale organet for rådgiving ved alvorlig livsforkortende sykdom, kun gi anbefalinger om metoder som ikke har fått nei i Beslutningsforum for samme indikasjon.

– Dette er i strid med loven og pasienters rett til forsvarlig helsehjelp som følge av en individuell vurdering, hevder Kreftforeningen i en nytt brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Foreningen viser i brevet til behandlingen av lovproposisjonen om lovfesting av systemet for nye metoder, den såkalte «Prop. 55L», i Stortinget i midten av desember, deriblant en uttalelse fra lederen i helse- og omsorgskomiteen, Geir Jørgen Bekkevold (Krf) på Stortingets talerstol om at pasienter kan få tilbud om behandling som har fått nei i Systemet for nye metoder, dersom det kreves for å gi forsvarlig helsehjelp.

Forutsetning for forsvarlig helsehjelp

– Pasienter og pårørende skal være sikre på at all relevant behandling er vurdert. Vi er veldig glade for at behandlingen av Prop. 55L tydeliggjør at Ekspertpanelet også kan gi tilrådning om behandling der Beslutningsforum har sagt nei til å innføre metoden, heter det i brevet som er underskrevet av Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel.

– Dette er en forutsetning for å innfri kravet om forsvarlig helsehjelp. Kreftforeningen ber derfor departementet om å sørge for en umiddelbar endring i Ekspertpanelets mandat, slik at retningslinjene er i tråd med lovens intensjon, og slik at pasienter kan være sikre på at all relevant behandling er vurdert, skriver Ryel i brevet.

Kreftforeningen oppfordrer samtidig til at Ekspertpanelet skal gjennomgå «alle aktuelle saker hvor en metode som Beslutningsforum har sagt nei til å innføre likevel ville vært riktig å tilby pasientene ut fra kravet om forsvarlighet».

Powered by Labrador CMS