– Havarikommisjonen har havarert

– Det er arrogant og respektløst av helseministeren ikke å lytte til faglige råd, sier Ap-politiker som ber Høie snu i saken om undersøkelseskommisjon i helsevesenet.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

BER HØIE DROPPE PLANENE: – Det har gått prestisje i denne saken for Høie. Det hadde vært mye mer respektabelt å si«beklager, vi tok kanskje feil», sier Tove Karoline Knutsen. 

      
        Foto: Ap
BER HØIE DROPPE PLANENE: – Det har gått prestisje i denne saken for Høie. Det hadde vært mye mer respektabelt å si«beklager, vi tok kanskje feil», sier Tove Karoline Knutsen. Foto: Ap

– Når ett utvalg og bortimot 60 høringsinstanser fraråder å opprette havarikommisjonen, er det veldig merkelig at helseministeren står på sitt og sier at «uansett hva andre sier, så gjør jeg dette», sier Tove Karoline Knutsen (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Som Dagens Medisin meldte fredag, er det massiv motstand i fagmiljøene mot opprettelsen av en uavhengig undersøkelseskommisjon i helsevesenet, etter modell fra luftfarten.

Til og med helseministerens egen fagetat, Helsedirektorat, vender han ryggen. Det samme gjør alle fylkesmennene, sykehusene og kommunene som har uttalt seg i høringsrunden.

Likevel står Bent Høie fast på planene om å opprette undersøkelseskommisjonen, slik det er nedfelt i regjeringsplattformen.

– Handler om prestisje
– Når helseministeren har fått tommelen ned fra så å si alle instanser, så er det vanskelig å skjønne og forunderlig at han ikke legger bort hele forslaget, men fortsatt insisterer på at dette er det rette verktøyet når så mange mener det er uklokt, byråkratisk og ressurskrevende, sier Knutsen.

– Hvorfor velger han ikke å lytte på faglige råd, tror du?

– Den eneste grunnen til at han fortsatt insisterer på dette, uavhengig av hva utvalg og høringsinstanser har sagt, må være at det har gått prestisje i havarikommisjonen som Høie har snakket om siden han var i opposisjon. Men dette er en alt for viktig sak til at det skal være knyttet egenprestisje til det. Det hadde vært voksent og respektabelt av Høie å innrømme at han tok feil.

– Legg bort kommisjonen
Knutsen har ett klart råd til Høie i denne saken:

– Alle er opptatt av å styrke pasientsikkerheten. Når det skjer skade på pasienter skal vi inn og undersøke og sette i verk tiltak. Men mitt råd er å legge bort hele havarikommisjonen og fortsatt jobbe for å styrke pasientsikkerheten gjennom de verktøyene vi har. Havarikommisjonen har havarert, sier hun.

Allerede i juni 2014 fastslo Høie at han ville opprette en undersøkelseskommisjon, uavhengig av hva ekspertutvalget konkluderte med.

– Urovekkende reaksjonsmønster
– Hvordan ser du på utredningsarbeidet som er gjort i lys av dette?

– Jeg mener det viser arroganse og mangel på respekt overfor sterke faginstanser, institusjoner og etater som sitter tett på problemstillingen. Dette føyer seg inn i et urovekkende reaksjonsmønster fra helseministeren. Det er mange saker hvor han har fått motbør fra faginstanser som sitter tett på sakene, men hvor Høie likevel velger å kjøre sitt eget løp, sier Knutsen.

Som eksempel nevner hun sakene om statlig finansiering i eldreomsorgen og rettsliggjøring av rett til sykehjemsplass.

Powered by Labrador CMS