Tor Ingebrigtsen Foto: UNN
Tor Ingebrigtsen Foto: UNN

Går av som UNN-direktør

Tor Ingebrigtsen går av som direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Publisert

Tor Ingebrigtsen går av som direktør ved UNN.

Takker ansatte
I en epost sendt til ansatte tirsdag morgen, innleder han med å takke alle medarbeiderne, og peker på at det har vært utfordrende år.
Til Dagens Medisin opplyser UNN at Ingebrigtsen vil gjennomføre et møte med lederne før han kommenterer saken senere tirsdag.

I en pressemelding skriver han videre at det "har vært 11 utfordrende, men fantastisk spennende og givende år. Oppdraget da jeg tiltrådte sommeren 2007 var å fullføre sammenslåingen med lokalsykehusene i Narvik og Harstad, organisere UNN i klinikker og skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer".

Dette skriver Ingebrigtsen videre:

- Organisasjonsutviklingen har vært gjennomført i prosjektet Langsiktig utvikling og omstilling (LUO). Dette er nå fullført, evalueringene er ferdige, og styret vedtar de siste justeringene i organiseringen i førstkommende møte.
Overskudd
- Vi har klart å drive UNN med overskudd, og det har gitt rom for å bygge Pasienthotellet, A-fløya og PET-senteret, som statsministeren skal åpne 1. juni. Det har tatt lengre tid enn jeg ønsket å komme i gang med bygging av nytt sykehus i Narvik, men jeg regner med å få på plass forpliktende vedtak om dette i løpet av våren.

- Min viktigste motivasjon har ligget i å utvikle minst like gode region- og universitetssykehustilbud for pasienter i Nord-Norge som i de andre regionene. De store prosessene og prosjektene som daværende styre ba meg om lede for å nå dette målet da jeg tiltrådte i 2007 er fullført. Det har derfor vært naturlig for meg å vurdere egen fremtid nå.

Blir professor
- Da jeg tiltrådte i 2007 ble det avtalt en mulighet for å gå over i full stilling som professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT etter mer enn fem år i direktørstillingen. Jeg ønsker nå å benytte meg av dette. Jeg har opptjent fire måneder utdanningspermisjon og ønsker å bruke permisjonstiden til å oppdatere meg faglig for å kunne gjenoppta arbeid med forskning og undervisning.

Rekrutterer etterfølger
I likhet med andre sykehus står UNN nå overfor nye utfordringer. Økningen i antall eldre kombinert med begrenset tilgang på helsearbeidere, medfører behov for kontinuerlig forbedring av logistikk, kvalitet og pasientsikkerhet. Dette krever en ny og langsiktig ledelsesmessig tilnærming. Jeg mener det er riktig å overlate dette oppdraget til en ny direktør, og har derfor bedt styret starte arbeidet med å rekruttere min etterfølger.

- Jeg har seks måneders oppsigelsestid og er innstilt på å stå i direktørjobben så lenge som det er ønskelig i oppsigelsestiden, heter det fra Ingebrigtsen.

Powered by Labrador CMS