– Beslutningsforum er ikke et offentlig organ

Kjersti Toppe (Sp) forlangte at helseministeren klargjør om Beslutningsforum og hemmelighold.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto. Foto: 2

– Beslutningsforum er ikke navnet på et eget forvaltningsorgan men på et samarbeidsorgan for helseregionene. De fire regionale helseforetakene er offentlige organer, i henhold til offentlighetsloven.

Det svarte helseminister Bent Høie (H) på spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) i spørretimen onsdag.

Hun viste til at jusprofessor Jan Frithjof Bernt nylig sa til Bergens Tidende at Beslutningsforum er som et offentlig organ å regne. Han vurderer det dithen at Beslutningsforum er dekket av Forvaltningslova § 1, som såkalt «organ for stat».

Kjersti Toppe pekte videre på at grunnlaget for stadig flere beslutninger i helseprioriteringene blir hemmelige.

Dagens Medisin omtalte nylig at blant andre helseøkonomer og leger reagerer sterkt på det de mener er regjeringens hemmelighold rundt prioriteringsbeslutningene, noe også Toppe peker på:

– Det blir stadig vanskeligere å se grunnlaget for prioriteringene. Og nylig bestemte Beslutningsforum, altså de som ifølge regjeringen er et offentlig organ, at Statens legemiddelverk ikke lenger skal konkludere om kostnadseffektivitet. Hvis det e rslik at Beslutningsforum ikke er et offentlig organ, hvordan kan de da beslutte at Legemiddelverket ikke skal konkludere om kostnadseffektivitet i sine rapporter?, spurte Toppe.

Høie, som svarte at han er uenig i premisset, mener Nye metoder-ordningen har bidratt med mer åpenhet:

– Jeg er uenig i premisset. Systemet for nye metoder har bidratt til mer åpenhet om diskusjoner om prioritering i helsetjenesten. Dette var beslutninger som ingen viste hvem som fatta tidligere. Pasienten kunne risikere ulike beslutninger i ulike regioner. Det var ikke en forutsigbar åpen saksbehandling. Og det var ikke brukerrepresentanter.

– Så dette bidrar til mer debatt, og det er jeg glad for, svarte Høie.

– Så er det slik at det er de fire helseregionene som felles bestiller rapportene fra Legemiddelverket.

–  For å ikke skape uklarrhet om hvem som tar beslutningene om dette, så en har bedt om at rapportene ikke inneholder en konklusjon på det som Beslutningsforum i felleskap trekker konklusjonene på. Men åpenheten er akkurat den samme i rapporten.

Powered by Labrador CMS