SKAL VURDERE: Norsk Sykepleierforbund skal revurdere sitt syn på tredelt foreldrepermisjon. Da saken var oppe på NSFs landsmøte på Gardermoen, anbefalte det sittende forbundsstyret å fortsette å støtte en tredeling, forutsatt at mødre kan følge anbefalinger for amming, men fikk ikke støtte blant delegatene for å videreføre dagens politikk. Foto: Illustrasjonsfoto/Getty Images

Trekker støtten til tredelt foreldrepermisjon

Norsk Sykepleierforbund støtter ikke lengre tredelt foreldrepermisjon. Et nytt utvalg skal vurdere hva foreningen skal mene om foreldrepermisjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Jeg tar dette som et tydelig signal fra medlemmene om å se politikk ut fra både et faglig, interessepolitisk og samfunnspolitisk perspektiv, sier Lill Sverresdatter Larsen, nyvalgt leder for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Foreningen vedtok på sitt landsmøte på Gardermoen denne uken at den ikke lenger støtter tredeling av foreldrepermisjon. I dag deles foreldrepenger i tre kvoter: en til mor, en til far, og en som kan deles mellom mor og far. Ved uttak av 100 prosent foreldrepenger kan mor, ved maksuttak, i dag være hjemme til barnet er syv måneder.

Anbefalte fortsatt støtte

Da saken var oppe på NSFs landsmøte på Gardermoen, anbefalte det sittende forbundsstyret å fortsette å støtte en tredeling, slik foreningen har gjort så langt, forutsatt at det tas hensyn til kvinnens behov for restitusjon etter fødsel og at det er mulig å følge myndighetenes anbefalinger for amming. Det fikk ikke styret støtte for blant delegatene.

– Vi i forbundsstyret fattet et enstemmig vedtak. Jeg var med på å fatte vedtaket, men det betyr ikke at jeg mener at det ikke er mulig å se saken fra flere perspektiver. Jeg synes for eksempel Hanne Schjelderup har gjort en glitrende jobb med å få frem faglige perspektiver i debatten, sier Larsen.

Schjelderup leder Jordmorforbundet. Hun tok til orde for en ny inndeling av foreldrepermisjonen under landsmøtet.

– Fast føde vil først ved åtte måneders alder utgjøre en vesentlig del av ernæringa, i henhold til anbefalingene. Mor må få betalt permisjon i åtte måneder. Dette kan sikres ved at man gir elleve uker til hver pluss 18 uker til felles fordeling, sa Schjelderup, ifølge Sykepleien.

Nedsetter utvalg

Foreningen gikk inn for å kreve at begge foreldre har uttaksrett, i tillegg til å kreve at det tas hensyn til restitusjon etter fødsel og myndighetenes anbefalinger for amming, slik styret anbefalte. Foreningen ønsker også å utvide den totale permisjonstiden.

Utover dette får et eget utvalg i oppdrag å komme med anbefalinger til ny politikk på feltet. Utvalgets anbefalinger skal legges frem innen utgangen av juni 2021.

– Dette er et medlemsdemokrati i praksis. Saken skal sees på fra flere ulike perspektiv og faggruppen skal lyttes til, med ledelsen jeg har fått med meg på laget, mener jeg vi skal få utformet en politikk som gjenspeiler det medlemmene mener, sier NSF-lederen.

Saken er oppdatert. I en tidligere versjon av saken sto det at Hanne Schjelderup tok til orde for å utvide foreldrepermisjonen. Det stemmer ikke.

Powered by Labrador CMS