FLERE KUTT: Blant kuttene som kommer fram er flere kutt på kvinneklinikken ved OUS. Her er det snakk om å stenge mellom to og fire fødestuer. Foto: Vidar Sandnes

FLERE KUTT: Blant kuttene som kommer fram er flere kutt på kvinneklinikken ved OUS. Her er det snakk om å stenge mellom to og fire fødestuer.

Foto: Vidar Sandnes

Oslo universitetssykehus planlegger kutt tilsvarende rundt 500 årsverk

Det pågår nå et arbeid for å spare inn tre prosent ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Publisert

– Det pågår en prosess med klinikkenes budsjetter for 2023, der det er tatt utgangspunkt i et samlet effektiviseringskrav på 3 prosent, skriver viseadministrerende direktør Morten Reymert i en epost til VG.

Dette tilsvarer kutt på rundt 500 årsverk.

– I desember 2022 erkjente styret ved Oslo universitetssykehus at sykehuset har behov for bemanningstilpassing. I samme møte ba styret administrerende direktør planlegge omstillingstiltak som sikrer at driften i 2023 kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene, uttaler Reymert.

– En tragedie

Blant kuttene som kommer fram er flere kutt på kvinneklinikken. Her er det snakk om å stenge mellom to og fire fødestuer.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det er en tragedie. Det er en tragedie for fødselsomsorgen i Oslo, uttaler tillitsvalgt for Den norske jordmorforeningen Kristin Bøhn til VG. 

Fødeavdelingene ved OUS hadde 1.100 færre fødsler i fjor sammenlignet med året før. 

– En betydelig nedgang, og det er avgjørende for oss å bruke våre fagfolk på den beste måten for alle fødekvinner, deres partner og den nyfødte, sa leder Marit Lieng ved Kvinneklinikken på OUS, i forbindelse med vedtaket. 

OUS har 15 fødestuer på Ullevål og 5 på Rikshospitalet.

Drift ved flere fødestuer enn antall fødsler tilsier, er verken god bruk av nøkkelkompetanse i avdelingen eller fornuftig bruk av de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon for virksomheten, forklarte Lieng.

Bekymring

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sykehustalen tirsdag.

I talen slo helseministeren fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger. Det betyr at større investeringsprosjekter og vedlikehold kan måtte utsettes.

Regjeringen ba også helseregionene om å kartlegge variasjon i bruken av laboratorie- og røntgentjenester og sette i verk tiltak for å redusere overforbruk av disse tjenestene.

I forkant av talen uttalte Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening og sentralstyremedlem i Legeforeningen, at foreningen er dypt bekymret for sykehusenes økonomiske situasjon.

– Enkelte sykehusdirektører har stilt spørsmål ved om sykehuset vil klare å levere på sitt samfunnsoppdrag. Det sier mye om hvor alvorlig situasjonen er. Vi har i vinter fått en rekke eksempler på kuttene som må tas for å spare penger, blant annet innen psykiatri og fødetilbud. Kuttene rammer sykehusdriften, de ansatte og ikke minst pasientene, understrekte Utne. 

Powered by Labrador CMS