MÅTTE UTSETTE: Nordlandssykehuset har tidligere meldt om at planlagte operasjoner har blitt utsatt.  Foto: Nordlandssykehuset HF

MÅTTE UTSETTE: Nordlandssykehuset har tidligere meldt om at planlagte operasjoner har blitt utsatt. 

Foto: Nordlandssykehuset HF

LO: Streikerammede sykehus har planlagt for dårlig

Sykehusene planlegger for dårlig når pilotstreiken i SAS fører til problemer for driften, mener LO.

Publisert

Flere sykehus i Nord-Norge har varslet at streiken skaper utfordringer for helsetilbudet. Det har vært problemer med å få kritisk personell tilbake på jobb, samt å få på plass vikarer.

LO mener problemene bunner i at sykehusene ikke planlegger godt nok, og at de baserer seg på altfor stor bruk av vikarbyråer.

– Dårlig planlegging på sykehusene kan ikke være begrunnelse for en eventuell tvungen lønnsnemnd for SAS-pilotene, sier LO-nestleder Sissel Skoghaug.

Hun sier sykehusene gjør seg selv sårbare ved å planlegge drift med innleie av vikarer i stedet for fast ansatte.

Det bør dessuten være fullt mulig å frakte pasienter og ansatte dit de skal selv om SAS-pilotene streiker, mener Skoghaug. Det er flere andre aktører som driver persontransport i Nord-Norge, og det bør ikke være umulig å få kritisk personell til sykehusene, ifølge LO-nestlederen.

Hun avviser også påstander om at det ikke finnes realistiske transportmuligheter for pasienter i regionen.

– Pasienter behandles i all hovedsak innad i sin helseregion, og transport av pasienter foregår i stor grad med annen transport enn med SAS, sier hun.

Etter at flere sykehus har meldt om utfordringer som følge av streiken, har Helsetilsynet vurdert om hensynet til liv og helse er i fare. Tilsynets rapport blir overlevert Arbeids- og inkluderingsdepartementet tirsdag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS