FORDELING: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, har foreslått en fordeling av de ekstra pengene regjeringen har varslet at den vil bevilge til sykehusene i regionen. Foto: Vidar Sandnes
FORDELING: Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, har foreslått en fordeling av de ekstra pengene regjeringen har varslet at den vil bevilge til sykehusene i regionen. Foto: Vidar Sandnes

Slik vil Helse Sør-Øst fordele en ekstrabevilgning på 1,3 milliarder kroner

Styret i det regionale helseforetaket skal torsdag ta stilling til fordelingen av ekstrapotten regjeringen har foreslått å gi til sykehusene i revidert nasjonalbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

I midten av februar ble det klart at regjeringen foreslår å øke tildelingen til sykehusene med 2,5 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai.

Helse Sør-Øst skal få den største delen av den nye potten, med 1 354,6 millioner kroner.

Førstkommende torsdag, 9. mars, holdes det styremøte i det regionale helseforetaket. Da blir styret bedt om å godkjenne en fordeling av den økte basisbevilgningen.

«Bevilgningen foreslås fordelt til helseforetak og private ideelle sykehus med forbehold om Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2023», heter det i sakspapirene.

Se fordelingen mellom helseforetakene og de private ideelle sykehusene nederst i saken.

Psykisk helsevern og investeringer

Da nyheten kom om at regjeringen vil styrke sykehusøkonomien, sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at dette vil sette sykehusene i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsehjelp.

– Med denne økningen vil sykehusene også kunne gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr, sa hun.

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-Øst sa til Dagens Medisin at han setter pris på beslutningen. Han understreket samtidig at budsjettene fortsatt vil være stramme, og at det vil fortsatt vil være omstillingsbehov.

– Samtidig vil dette sette sykehusene i bedre stand til å prioritere blant annet psykisk helsevern, og vi vil kunne gjennomføre nødvendige investeringer, sa Gjedrem.

Styrke klinikkbudsjetter og vurdere resultatmål

Akershus universitetssykehus (Ahus), som er et lokal- og områdesykehus for cirka 560.000 innbyggere, skal etter planen få en ekstrabevilgning på 197.685.000 kroner.

– For Ahus sin del vil noe av denne bevilgningen gå til å styrke budsjettene i klinikkene, blant annet for manglende priskompensasjon knyttet til varer, sier økonomidirektør Kari Fjelldal ved helseforetaket i en epost til Dagens Medisin.

I tillegg vil det gjøres en ny vurdering av mål for budsjettert resultat i 2023.

– Her har Ahus tidligere satt ned sitt krav fra 200 millioner kroner i 2022 til 60 millioner kroner i 2023 fordi sykehusene ikke fikk fullt kompensert pris- og lønnsvekst i 2022. Med den nye bevilgningen vil dette se annerledes ut, og det er da naturlig å vurdere resultatmålet på nytt, sier Fjelldal.

– Et styrket resultat er viktig fordi overskudd gir mulighet til vedlikehold, investeringer i medisinsk-teknisk utstyr og egenkapital til nye bygg.

Når det gjelder psykisk helsevern i 2023, viser økonomidirektøren til at barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) er betydelig styrket i budsjett for 2023 allerede før den nye bevilgningen. I tillegg ble det i statsbudsjettet øremerket 15 millioner kroner til Ahus for å styrke døgnbehandlingen innen voksenpsykiatrien i inneværende år, opplyser Fjelldal.

Slik vil HSØ fordele pengene

Pengene foreslås fordelt slik på helseforetak:

Akershus universitetssykehus HF – 197.685.000

Oslo universitetssykehus HF– 270.476.000

Sunnaas sykehus HF – 9.100.000

Sykehuset i Vestfold HF – 95.872.000

Sykehuset Innlandet HF 145.159.000

Sykehuset Telemark HF – 70.347.000

Sykehuset Østfold HF – 124.406.000

Sørlandet sykehus HF – 123.346.000

Vestre Viken HF – 177.186.000

Reservasjon til Helse Sør-Øst RHF – 55.000.000

Og slik på private ideelle sykehus:

Betanien Hospital – 2.400.000

Diakonhjemmet Sykehus– 37.922.000

Lovisenberg Diakonale Sykehus – 40.001.000

Martina Hansens Hospital – 4.500.000

Revmatismesykehuset – 1.200.000

Totalt for foretaksgruppen Helse Sør-Øst: 1.354.600.000 kroner.

*Oppdatert onsdag med kommentar fra økonomidirektør Kari Fjelldal ved Ahus.

Powered by Labrador CMS