Gun Peggy Strømstad Knudsen i FHI opplever å ha lært mye gjennom koronakrisen.

Foto: Per Corneliussen

Knudsen i ny stilling i FHI

Gun Peggy Strømstad Knudsen har fått den nyopprettede stillingen som assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Gun Peggy Strømstad Knudsen har tidligere vært områdedirektør for Helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet (FHI). Fra mars i år har hun vært fungerende assisterende direktør.

– Det har vært en krevende og arbeidsom vår i instituttet. Korona-situasjonen har tatt mye tid, sier Knudsen.

Hun startet offisielt i den nye jobben som assisterende direktør i FHI 1. juli. Hun skal jobbe med drift og utvikling av instituttet.

– Mens jeg tidligere hovedsakelig har hatt ansvar for ett fagområde, vil jeg nå jobbe med ting som angår hele instituttet. Nå skal vi for eksempel se på hvordan vi kan sikre at vi er bedre rustet for fremtiden med tanke på økonomisk robusthet, digitaliserings- og utviklingsbehov og eksterne krav. Jeg skal ha et særlig ansvar for tverrgående aktiviteter, inkludert virksomhetsutvikling og finansieringsmodeller.

Knudsen er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole innen bioteknologi, og har tatt doktorgrad ved Rikshospitalet/UiO innen medisinsk genetikk.

– Hva blir utfordringene fremover?

– Korona-situasjonen er fremdeles vår største utfordring. Vi må finne ut hvordan vi kan stå i en krise og ha beredskap i en så alvorlig situasjon over lengre tid.

Hun sier FHI har lært mye gjennom covid-19-pandemien.

– Vi har mange flinke fagfolk som står på og gjør en stor innsats. Vi har klart å omstille oss og omdisponere ressurser i denne tiden. Folk som til vanlig jobber med andre oppgaver og andre fagområder, har bidratt med krisehåndtering. Vi har for eksempek rekruttert folk fra hele instituttet til å bemanne rådgivingstelefonen for helsepersonell, sier Knudsen.

Hun understreker at koronapandemien fremdeles må tas på alvor.

– Smittetallet er lavt og vi opplever å ha kontroll. Samtidig er vi bekymret for at dette ikke er over. Vi forventer nye lokale oppblussinger av viruset, og følger nøye med.

FHI kan ikke lenger samle persondata gjennom Smittestopp-appen, ettersom Datatilsynet mener koronaviruset ikke er en stor nok trussel til å drive overvåkning i stor skala.

– Vi jobber med å forbedre Smittestopp-appen. Vi arbeider med vurderinger på hvordan den kan endres, slik at vi kan få nytte av den i fremtiden, sier Knudsen.

Powered by Labrador CMS