ADVARTE: – Jeg vil forberede landsrådet på at det kan bli nødvendig med ekstraordinært landsrådsmøte når revidert forskrift foreligger, uttalte Allmennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen. Foto: Kjell Arne Bakke
ADVARTE: – Jeg vil forberede landsrådet på at det kan bli nødvendig med ekstraordinært landsrådsmøte når revidert forskrift foreligger, uttalte Allmennlegeforeningens leder Trond Egil Hansen. Foto: Kjell Arne Bakke

Åpner for ekstraordinært landsrådmøte

Allmennlegeforeningen vil kalle inn til ekstraordinært landsrådsmøte dersom dialogen med myndighetene om en bedre fastlegeforskrift ikke fører frem.

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

LARVIK: Leder Trond Egil Hansen benyttet store deler av sin innledningstale under Allmennlegeforeningens landsrådmøte 10. mai på helsemyndighetenes forslag til fastlegeforskrift som legene har dømt nord og ned.

Landsrådmøtet, som arrangeres under Allmennmedisinsk våruke i Larvik, fortsetter utover ettermiddagen, og det er ikke til å stikke under stol at dette er den viktigste saken under møtet.

– Den viktigste saken vår
– Jeg vil forberede landsrådet på at det kan bli nødvendig med ekstraordinært landsrådsmøte når revidert forskrift foreligger, uttalte han blant annet for en fullsatt møtesal.

Hansen gjorde det klart at dette er den viktigste saken som foreningen arbeider med nå.

– Helse- og omsorgsdepartementet har med sitt forslag til ny fastlegeforskrift satt fastlegeordningen på spill. Hvis departementets forslag til ny fastlegeforskrift blir vedtatt uten vesentlige endringer, vil det ødelegge fastlegeordningen, fastslo han.

Har registrert medlemmenes bekymring
Hansen har registrert en viss bekymring hos medlemmene om hvorvidt Legeforeningen vil være for kompromissvillig og vil svelge store ruhårede kameler i den bearbeidingen av forskriften som nå pågår.

 – Min vurdering av dette er slik: Hvis vi får en forskrift som vi er i tvil om kan aksepteres, vil Allmennlegeforeningen kalle inn til ekstraordinært landsrådsmøte for nødvendige beslutninger om veien videre, fastslo han,

Opplever reell dialog
Han åpnet denne delen av talen med å stille spørsmålet ”Hva nå?” Han besvarte spørsmålet slik:

– Departementet må etter å ha gjennomgått høringssvarene ha fått en erkjennelse av at det er nødvendig å gjøre endringer. Legeforeningen ønsker å bidra i dette arbeidet, og et samarbeid i denne prosessen er kommet i gang. Det oppleves nå å være reell dialog, og vi får sortert mellom punkter hvor det er skinnuenighet og punkter hvor det er reell uenighet. Tenk hvor mye støy som kunne ha vært unngått dersom dette hadde vært gjort i fjor høst, før departementets forslag ble sendt på høring.

Tror på et annet forskriftsinnhold
Lederen ga uttrykk for at den endelige forskriften trolig vil se annerledes ut enn det som ble sendt på høring.

– Forslaget til ny fastlegeforskrift gjør likevel at det kan bli nødvendig med omfattende reforhandling, eventuelt oppsigelse av individuelle avtaler. Det blir nå etablert en forhandlingsorganisasjon i kommunene. Mange steder er det på plass allerede, men det gjenstår nok noen kommuner, sa han.

Han konstaterte at landsrådsdelegatene har en viktig oppgave i å bidra lokalt til at vi er beredt til å gjennomføre nødvendige lokale forhandlinger når den reviderte forskriften blir vedtatt.

Påpekte mangler i forslaget
Det mest påfallende mente han likevel er hva som er ikke er omtalt i høringsnotatet.

– Det arbeidet som er gjort i regi av Legeforeningen for å forbedre fastlegeordningen er systematisk utelatt. Han hevdet at målet om en enda bedre fastlegeordning ikke vil bli nådd med denne forskriften.

– Dette målet kan imidlertid nås ved en opptrappingsplan for fastlegeordningen samt utvikling av avtaleverket for fastlegeordningen, uttalte han.

Under talen var Hansen også innom normaltarifforhandlingene, turnustjenesten, samhandlingsreformen og internasjonalt arbeid.

Powered by Labrador CMS