ALVORLIG: - Vi ser alvorlig på saken, sier fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen.
  Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken

ALVORLIG: - Vi ser alvorlig på saken, sier fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen.

 

Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkeslegen gjenåpner saken om OUS-varslene om personvern

Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i Oslo og Viken oppgir at saken om de omfattende varselet om personvern ved Oslo universitetssykehus (OUS) nå er åpnet på nytt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det var i februar i fjor at 22 leger og forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) sendte inn et felles varselbrev hvor de listet opp en rekke tilfeller av det de påstod var problemer knyttet til håndtering av personvern og informasjonssikkerhet ved sykehuset. Sykehuset har etter en ekstern granskning nylig sendt svar til varslerne om at det tidligere personvernombudet ikke har opptrådt kritikkverdig.

Parallelt med at det ble varslet internt, ble det også varslet til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Den saken ble i utgangspunktet lukket før jul, oppgir fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen på e-post til Dagens Medisin.

– Fylkesmannen fikk det første varselet i saken i februar 2019, og avsluttet den i november samme år. Det fremgikk da at vi kom til å følge med i prosessen videre, og at vi ved behov ville kontakte sykehuset for videre oppfølging på området. Det gjorde vi i utgangen av mars 2020 ved å gjenåpne saken, og vi er derfor nå i en ny saksopplysningsfase, skriver Skjerven-Martinsen.

– Aktuelt å etterspørre rapporter

– Hvorfor ble saken avsluttet?

– Saken ble avsluttet hos Fylkesmannen fordi opplysningene vi hadde tilsa at sykehuset hadde igangsatt nødvendige undersøkelser og tiltak både for å kunne avdekke de varslede forholdene og foreta endringer som sikrer forsvarlig pasientbehandling når det gjelder behandling av personsensitive opplysninger og lovtolkning. Det fremgikk da at vi kom til å følge med i prosessen videre, og at vi ved behov ville kontakte sykehuset for videre oppfølging på området.

– Hvorfor valgte dere å gjenåpne saken i mars?

– Fordi vi oppfattet igjennom ulike kanaler at det kunne være, for oss, ny informasjon i saken.

– Har fylkeslegen innsyn i rapportene for hvert varsel som er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind? Dersom nei; kommer du til å be om å få disse utlevert fra OUS?

– Jeg er ikke kjent med at vi har fått rapportene fra Haavind oversendt, men det er aktuelt å etterspørre disse.

– Ser alvorlig på saken

Legeforeningen har gitt uttrykk for at foreningen mener at varslersakene dokumenterer «betydelig svikt» og bør vurderes på systemnivå av tilsynsmyndighetene.

– Deler fylkeslegen Legeforeningens oppfatning om uklare ansvarsforhold, feil lovanvendelse, mangelfull respons ved OUS?

– Fordi det er en sak vi har under behandling, kan jeg ikke kommentere dette.

– Hvordan ser du som fylkeslege på denne saken?

– Jeg kan ikke kommentere sakens innhold, utover at vi ser alvorlig på saken og at vi derfor holder Statens helsetilsyn orientert om utviklingen.

Avventer svar fra Legeforeningen

Fylkeslegen oppgir at det nå ventes på svar fra Legeforeningen i saken.

– Vi har fått en ny redegjørelse fra Oslo Universitetssykehus, og denne er sendt til Legeforeningen for kontradiksjon fordi de representerer klagerne. Vi venter på tilbakemelding på denne. 

Lars Duvaland i Legeforeningen oppgir at foreningen ikke var kjent med henvendelsen fra Fylkesmannen før Dagens Medisin tok kontakt fredag.

– Den siste korrespondansen fra fylkesmannen har ikke kommet inn i vår postfordeling på grunn av utfordringer med Altinn. Vi ble derfor kjent med dette først i dag. Vi vil selvsagt gi det høyeste prioritet å svare dette ut snarest mulig. Det er flott at tilsynsmyndighetene nå tar tak i dette sakskomplekset.

Powered by Labrador CMS