Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

ALVORLIG: - De erfarne legene og forskerne er samlet i sine vurderinger og har bidratt til at det nå foreligger dokumentasjon som til sammen står frem med dels svært alvorlige bekymringer, sier Lars Duvaland i Legeforeningen.

Foto: Vidar Sandnes

Mener OUS-saker viser betydelig svikt med konsekvenser for pasientsikkerhet

– Gjennom flere år har det vært en praksis ved OUS der tolkingen av personvernregelverket har vært i strid med kravene etter helselovgivningen, sier Lars Duvaland, direktør for Jus og arbeidsliv i Legeforeningen.

Publisert: 2020-06-18 — 16.52

Legene som i fjor vår sendte et omfattende varsel om personvern ved OUS har nå fått svar fra sykehuset hvor det konkluderes med at det ikke har fremkommet kritikkverdige forhold etter sykehusets retningslinjer eller arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Legeforeningens direktør for Jus og arbeidsliv Lars Duvaland understreker at dette ikke kan anses som en avslutning av sakskomplekset.

– Det er alvorlige bekymringer som ligger bak varslene fra de mange legene ved OUS. Flere av våre jurister har vært involvert i ulike deler av dette store sakskomplekset, sier Duvaland til Dagens Medisin.

– Vi tar til etterretning de konklusjoner OUS-ledelsen nå trekker hva gjelder overholdelse av arbeidsmiljølovens regler. Samtidig forutsetter vi at ledelsen bruker den kunnskapen disse sakene gir til å endre hvordan sykehuset innretter seg.

Duvaland understreker at det er praksisen foreningen først og fremst opptatt av.

– Gjennom flere år har det vært en praksis ved OUS der tolkingen av personvernregelverket har vært i strid med kravene etter helselovgivningen. Dette er muliggjort ved den rollen personvernombudet er gitt. Denne delen av sakskomplekset er det først og fremst tilsynsmyndighetene, og ikke et advokatfirma leid inn av OUS, som må vurdere. 

– Betydelig svikt

– Vi har gått grundig gjennom de mer enn tyve kasuistikkene som ligger i saksgrunnlaget. Her er det etter vår oppfatning dokumentasjon på betydelig svikt med konsekvenser for pasientbehandlingen og pasientsikkerheten, sier Duvaland.

– Årsaken er feil tolkning og praktisering av personvernregelverket. Dette er så langt ikke tatt tak i av OUS-ledelsen. Vi forventer at Helsetilsynet nå følger opp for å se nærmere på uklare ansvarsforhold ved sykehuset, feil anvendelse av lovgivningen og mangelfull respons på informasjon om økt risiko ved sykehuset som følge av dette.


Håper på konstruktiv prosess

Duvaland mener ledelsen ved OUS burde oppleve dokumentasjonen som nå foreligger som alarmerende.

– Det er omfattende kunnskaper om utfordringer ved sykehuset. De erfarne legene og forskerne er samlet i sine vurderinger og har bidratt til at det nå foreligger dokumentasjon som til sammen står frem med dels svært alvorlige bekymringer. Man burde gått grundig inn i saksforholdene som er presentert av legene for å forstå konsekvensene for pasientbehandling og forskning, sier direktøren.

Han er likevel positiv til at administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth nå skal møte varslergruppen.

– Bjørnbeth har tatt initiativ til å møte varslergruppen. Dette er positivt, og forhåpentligvis starten på en konstruktiv og lyttende prosess til forskernes behov for en god informasjonsforvaltning i tråd med både personvern- og helselovgivning. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!