NØDRETT: Bruk av mobiltelefon til å sende informasjon til kolleger er en uheldig praksis, men kan være nødvendig for å gi pasienten trygg og rask behandling, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i et nytt rundskriv. Foto: Colourbox

Får lov å sende røntgenbilder fra egen telefon

Det er lov for helsepersonell å bruke egen telefon for å innhente råd fra kollegaer i akutte situasjoner innen dagens regelverk, slår Helse- og omsorgsdepartementet fast. Samtidig pågår en vurdering av behov for endringer av regelverket knyttet til informasjonshåndtering.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Etter lengre tids debatt knyttet til personvern, sender Helse- og omsorgsdepartementet nå ut et rundskriv om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten. Rundskrivet ble først omtalt av Aftenposten.

Kan bruke mobil i enkelttilfeller

Det har vært mye diskusjon rundt personvern og legers mulighet til å dele informasjon. Nå slår departementet fast at det er lov for helsepersonell å bruke egen mobil til å sende for eksempel røntgenbilder til kollegaer for å innhente råd i akuttsituasjoner.

I rundskrivet skriver departementet:

«I mangel av effektive og tilpassede IKT-løsninger har det hendt at helsepersonell i akuttsituasjoner har hatt behov for å sende røntgenbilder og EKG via sine telefoner for å innhente råd fra kollegaer. Dette er en uheldig praksis, men kan ut fra en nødrettsbetraktning av og til være nødvendig for å gi pasienten trygg og rask behandling», skriver departementet.

Gjelder i enkelttilfeller

Dette gjelder imidlertid bare enkelttilfeller, presiseres det. Dersom det skjer systematisk er det sykehusets ansvar.

«At helsepersonellets privattelefon og utradisjonelle tiltak benyttes i kritiske situasjoner kan forsvares i enkelttilfeller, men når dette går over i en systematisk praksis berører det virksomhetens systemansvar etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og § 3-2.»

Får se på journal etter behandling

I skrivet står det også at helsepersonell har lov til å se pasienters journal også etter undersøkelse eller behandling, for eksempel for å få avklart om tiltak som ble gjort var riktige. Det kreves at formålet må være læringsarbeid eller kvalitetssikring, og at helsepersonellet må ha ytt helsehjelp i et «konkret handlingsforløp». Det er da ikke krav om å innhente samtykke fra pasient.

Vurderer endringer

Helse- og omsorgsdepartementet oppgir i samme rundskriv at det pågår et arbeid med å vurdere om det er behov for lov- eller forskriftsendringer når det gjelder informasjonshåndtering. Vurderingen departementet har igangsatt er spesielt knyttet til behovet for læring og kvalitetssikring, og eventuelle forslag om endringer vil sendes på høring.

Powered by Labrador CMS