SVARER: Legeforeningens president Anne-Karin Rime svarer helsepersonell som etterlyser en sterkere reaksjon fra Legeforeningen på krigshandlingene i Gaza.

Påvirkningsmuligheter i krig og forsvar for medisinsk nøytralitet

Svar på åpent brev til Legeforeningen.

Publisert

Lise Hansen Skåren m.fl. ønsker at Legeforeningen konfronterer regjeringen direkte om Gaza og krever handling nå. Vi deler frustrasjonen, og er like rystet over den humanitære krisen for sivilbefolkningen og situasjonen for hjelpe- og helsearbeidere. Vi er også helt enig i at helsepersonell har en særskilt plikt til å stå opp mot den uretten som utspiller seg.

Derfor har Legeforeningen vært urokkelige i sitt forsvar for legeetikken og den medisinske nøytraliteten. Dette har vi vært klokkeklare på siden krigsutbruddet 7. oktober, både i offentligheten og overfor myndigheter og organisasjoner. Og derfor har vi tatt til orde for umiddelbar våpenhvile og tilgang på humanitær hjelp i Gaza i samsvar med FN-resolusjonen som ble vedtatt før jul.

Legeforeningen er en partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. Men Hansen Skåren m.fl. tar feil hvis de forveksler politisk nøytralitet med profesjonsetisk nøytralitet. Det Legeforeningen har tatt stilling til – og som er vår oppgave – er nettopp legeetikken og den medisinske nøytraliteten. Vi har fordømt, og fordømmer, på det sterkeste ethvert angrep på uskyldige sivile, helsepersonell og helseinstitusjoner – og det i enhver konflikt.

Vi følger den uholdbare situasjonen i Gaza tett, og har meddelt både norske myndigheter og internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere om vårt syn. Vi vurderer fortløpende hva vi kan gjøre. Påvirkningsmulighetene er dessverre svært begrenset, men Legeforeningen bruker sin stemme. Vi vil fortsette å jobbe på våre arenaer og gjennom våre kanaler for å påvirke så godt vi kan.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS