ETTERSPURT: Slankemedisiner som Ozempic og Wegovy er eterspurt av mange pasienter.

Over 1,5 millioner pakninger med slankesprøyter solgt i 2023

Bare i første halvår av 2023 fikk 100.000 nordmenn slankesprøyter på resept- – Bekymringsfullt, mener leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Publisert

Totalt ble det solgt 1,55 millioner pakninger med slankesprøyter i 2023. Første halvår fikk 108.000 personer slankesprøytene på resept.

– Langtidseffektene er ikke godt nok undersøkt ennå. Vi må bli mer nøye med å stille riktig indikasjon, slik at det er de pasientene som har størst nytte av medisinen, som får den, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin til P4.

Fastlegene vil gjerne hjelpe pasientene sine, men de etterspør også medisinene selv, forteller hun videre.

– Det er noe uvanlig at pasienter kommer med en så klar bestilling om én bestemt medisin, sier Tangen.

– Det skyldes i hovedsak det nye behandlingsalternativet etter hvert har blitt veldig god kjent hos folk. Behandlingen er blitt debattert mye i mediene, sier hun.

Powered by Labrador CMS