Lars Erik Kjekshus presenterte resultater fra ForBedring-undersøkelsen ved OUS onsdag ettermiddag.  Foto: Vidar Sandnes
Lars Erik Kjekshus presenterte resultater fra ForBedring-undersøkelsen ved OUS onsdag ettermiddag. Foto: Vidar Sandnes

OUS: LIS-leger melder i mindre grad om avvik

Arbeidssituasjonen for LIS-leger er preget av stor arbeidsbelastning og stort ansvar.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

ULLEVÅL (Dagens Medisin): OUS presenterte onsdag sine tall fra den nasjonale undersøkelsen ForBedring

På Dagens Medisins seminar om samarbeid i sykehus onsdag ettermiddag, presenterte Lars Erik Kjekshus, fagleder for ledelse ved Oslo universitetssykehus (OUS) resultatene fra undersøkelsen ForBedring 2018 ved OUS.

Avviksmeldinger
– Undersøkelsen er laget for lokalt forbedringsarbeid, og består av den tidligere medarbeiderundersøkelsen slått sammen med pasientsikkerhetsundersøkelsen, viste Kjekshus til.

1461 av de 14527 som svarte oppga at de har lege som yrkesbakgrunn.  

Arbeidssituasjonen for leger i spesialisering - LIS – er ifølge undersøkelsen preget av stor arbeidsbelastning og stort ansvar. De opplever å ha manglende ressurser, og de er i mindre grad involvert i oppfølging – og utviklingsarbeid.

Videre melder de i mindre grad om avvik, enn øvrige ansatte. De kjenner også mindre grad til varslingsrutinene.

Mer fornøyd med organisering
Noen temaer var også med i en undersøkelse tilbake til 2016, og temaet «organisering» får bedre skår i 2018 enn i 2016.

– Dette har gått opp jevnt og trutt siden fusjonen, pekte Kjekshus på.

– Legenes skårer signifikant lavere når det kommer til arbeidsforhold. Sykepleierne skårer lavere når det gjelder fysisk miljø, sa han.

For hvert område i undersøkelsen har deltakerne vurdert en påstand. Svaralternativer går fra «Helt enig» til «Helt uenig». Resultatene presenteres som en skala hvor 0 er dårligst og 100 er best.

Arbeidsbelastning
Arbeidsforhold fikk desidert lavest skår, samlet på 53.

Lavest, med 45, fikk påstanden «Jeg må noen anger utføre arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til å fullføre dem.» 

 Skår på 47 ble gitt for påstanden «Arbeidsbelastningen min er for stor, men påstanden om at man sjelden rekker å ta pause eller spise i løpet av en arbeidsdag/vakt endte på 68.

 Jo høyere skåre, dess høyere opplevelse av tilstrekkelig med ressurser og lite belastende arbeidsmengde og tempo.

Teamarbeid fikk høyest skår
Teamarbeidsklima fikk høyest skår, 84, engasjement og opplevd lederatferd ble begge gitt 83 og psykososialt arbeidsmiljø 81.

De OUS-ansatte ga videre fysisk miljø en skår på 68, mens oppfølging endte på 74.

Toppleders rolle i pasientsikkerhetsarbeidet ble gitt 64, ut fra påstanden om at administrerende direktør støtter opp om arbeidet med pasientsikkerheten i helseforetaket. Høy skår indikerer altså tillit til toppleders arbeid med pasientsikkerheten.

Landsomfattende undersøkelse

  • ForBedring er et resultat av et nasjonalt samarbeid mellom helseregionene, helseforetakene og pasientsikkerhetsprogrammet, samt Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Undersøkelsen er en samordning av det som tidligere var HMS-, pasientsikkerhets- og medarbeiderundersøkelser.
  • I februar 2018 ble undersøkelsen sendt ut til 126.200 medarbeidere i alle landets helseforetak og institusjoner som driftes eller har avtale med en helseregion eller helseforetak.
  •  OUS-undersøkelsen ble sendt ut til 18.960 medarbeidere, og 14.627 svarte, noe som gir en svarrespons på 77 prosent.
  • Samlet resultat for landet er klart i slutten av juni.
Powered by Labrador CMS